skoljobb.se

Lärare i Sva/Sv (vikariat) till ESS-gymnasiet

Ansök nu

Lärare i Sva/Sv (vikariat) till ESS-gymnasiet

Arbetsplatsbeskrivning

ESS-gymnasiet är en gymnasieskola med specialpedagogisk profil, "precis som alla andra skolor fast på ett helt annat sätt". Vi har totalt ca 340 elever och är ca 65 i personalen. Vi erbjuder utbildning på det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap (SA-BET) samt på introduktionsprogrammet med inriktning individuellt alternativ (IMA) med olika profiler (IMA-AST, IMA-SPP, IMA). Vår målgrupp är främst elever med olika funktionsvariationer, mellan 16-19 år.

En skola med olika lärmiljöer

Vi är en skola men bedriver vår verksamhet i olika lokaler runt om i Stockholm. Våra lokaler och lärmiljöer är anpassade för våra elevers behov. Vi finns på Campus Åsö (ca 200 elever) samt i Vällingby (ca 80 elever) och i Liljeholmen (ca 60 elever). Vi ansvarar även för sjukhusundervisningen på 5 olika sjukhusskolor i Stockholms stad. Skolan leds av en rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef.

Det är viktigt för oss att uppmuntra alla typer av framsteg hos elever även om de är små. Vi har en hög förväntan för att eleverna vill lära sig och att de ska kunna utvecklas för att nå sina mål. För att lyckas med detta lägger vi stor vikt på att lära känna våra elever. Samarbete, bemötande och relationsbyggandet är således centralt för oss både inom personalgruppen och i vårt agerande gentemot eleverna på individ- och gruppnivå.

Vi som arbetar på ESS vill göra skillnad

Vårt kollegium är mycket kompetent med lång och bred erfarenhet av att undervisa elever i behov av extra anpassningar och stöd för att lyckas med sina studier. Våra lärare är organiserade i ämnesövergripande arbetslag kring en gemensam grupp elever på något av våra program. Förutom att undervisa är våra lärare mentorer i syfte att coacha eleverna i sina studier under sin skolgång. Vi har i nuläget två arbetslag för det samhällsvetenskapliga programmet, ett arbetslag för IMA-AST , ett arbetslag för IMA i Vällingby, ett arbetslag för IMA i Liljeholmen och ett arbetslag för lärarna på sjukhusskolorna. Elevhälsoteamet arbetar gemensamt för hela skolan men även uppdelade i mindre EHT-team som samarbetar nära arbetslagen kring eleverna. Vi är en personaltät skola och undervisningen möjliggör färre antal elever per lärare i jämförelse med andra skolor.

Skolutvecklingsarbete

Vårt fokus för nästa läsår handlar i stora drag om att utveckla undervisningen för ökat lärande i linje med vår specialpedagogiska profil. I detta ingår att förvalta det som är bra och förbättra det som behöver bli bättre. I detta är alla, oavsett befattning och uppdrag på skolan, viktiga. Vi strävar efter att våra elever ska få en gedigen plattform att stå på för att kunna skapa sig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete.

Arbetsbeskrivning

En av våra duktiga pedagoger kommer vara föräldraledig, därför söker vi nu en behörig/legitimerad lärare för ett vikariat i svenska och svenska som andraspråk till campus Åsö. Du kommer att tillhöra ett av arbetslagen för SA-BET.

Vi ställer krav på erfarenhet av att tidigare ha undervisat elever både på grund- och gymnasienivå med funktionsvariationer.

Rätt kandidat ska ha en förmåga att anpassa undervisningen för elever som behöver individuell anpassning och som är i behov av särskilt stöd. Vidare förmåga i att vara flexibel och lyhörd för elevers olika behov.

Viktigt är att du som söker delar vår samsyn kring att bemötandet och vikten av relationsbygge kring våra elever och i samarbetet med kollegiet. Du ska ha goda samarbetsförmågor, vara öppen, flexibel och lyhörd. Vidare vill vi att du har en grundläggande kompetens/kunskap inom NPF/elever med olika funktionsvariationer. Meriterande med specialpedagogisk kompetens eller speciallärarutbildning. Du har gärna tidigare arbetat på en skola med liknande profil, oavsett skolform.

Inför urval till intervju lägger vi stor vikt kring att du tydligt i ditt brev anger varför du vill arbeta just på ESS-gymnasiet och vad du tror att du skulle kunna bidra med. Intervju kommer att ske på individnivå eller i grupp och kommer att ledas av biträdande rektor, arbetslagsledare och andra medarbetare från arbetslaget tillsammans. Om du istället för att bifoga ett brev vill göra en digital presentation i videoformat är detta välkommet.

Urval av intressanta kandidater kan komma att ske löpande.

Läs mer på essgymnasiet.stockholm.se

Vid ev övertalighet i Stockholms stad kan tjänsten komma att tas i anspråk.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
 

Dela detta jobb

Lärare i Sva/Sv (vikariat) till ESS-gymnasiet

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen