skoljobb.se

 

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

På Spånga gymnasium förenar vi våra gamla och stolta anor som gymnasieskola med nytänkande, mångfald och en stark kultur. Frågeställningar kring hållbar framtid och mänskliga rättigheter samt relationen mellan människa och natur är självklara utgångspunkter. På skolan finns såväl studieförberedande utbildningar (naturvetenskapsprogrammet) som yrkesutbildningar mot naturbruk samt språkintroduktion och gymnasiesärskola. Här går 500 elever på olika program och inriktningar. Skolan har en unik och spektakulär djuranläggning med mer än 1000 djur fördelade på över 100 arter.

Vi har höga ambitioner och ett flertal långsiktiga mål framför oss. Just nu är vi inne i ett intensivt och spännande utvecklingsarbete som syftar till att utveckla en hållbar skola ur såväl ett elev- som samhällsperspektiv. Att arbeta på Spånga gymnasium passar dig som vill ha utmaningar och som inte är rädd för att utmana. Vi erbjuder ett spännande, självständigt och inspirerande arbete, där du kommer att kunna göra stor skillnad för våra elever. Hos oss kommer du att kunna bidra till livslångt lärande i en stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.


Arbetsbeskrivning

Inför höstterminen 2019 söker vi en vikarie till en av våra föräldralediga lärare. I tjänsten ingår undervisning i kurser i svenska och svenska som andra på Naturbruksprogrammet. Tjänsten är ett vikariat under höstterminen 2019. I tjänsten ingår även mentorskap samt stödundervisning.

Vi arbetar i arbetslag med gemensamt ansvar för planering och utveckling av utbildningen. I undervisningen strävar vi efter att så långt som möjligt integrera olika kunskapsfält och att samarbeta kring elevernas kunskapsutveckling som helhet.

Observera att tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal inom Stockholms stad.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i svenska och svenska som andra språk.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Lärare i svenska och svenska som andra språk till Spånga gymnasium

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-08-23

Ansök nu

Dela detta jobb