skoljobb.se

Lärare i svenska som andra språk, åk 1-6

Företag Växjö kommun
Regioner
Utgår

2021-08-02

Ansök nu

Lärare i svenska som andra språk, åk 1-6

Om tjänsten
I uppdraget som lärare i svenska som andra språk på Braås skola åk 1-6 förväntar vi oss att du:

- utvecklar SVA-ämnet genom ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och genom ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt stöttar och utvecklar allas undervisning. 
- möter upp dina elever, genom att hjälpa dem att strukturera upp sin skolvecka och följa upp deras resultat. Du håller också en dialog med vårdnadshavare så att de kan följa elevernas utveckling.
- kan skapa goda relationer genom nyfikenhet och förtroende för elever och kollegor, har höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga samt har ett uppmuntrande och stödjande bemötande. 
- håller dig uppdaterad på aktuell forskning och använder den för att utveckla undervisningen.
- har en allsidig undervisning med variation av undervisningsmetoder, utmaningar och anpassningar utifrån varje elevs förutsättningar och med en god koppling till elevernas erfarenheter och nyfikenhet och att du kan visa på goda samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat. 
- arbetar med elevinflytande i din undervisning på ett sådant sätt att eleverna kan utvecklas och äga sin lärandeprocess och ger återkoppling till eleven som för den framåt i sitt lärande. All undervisning ska syfta till varje enskild elevs progressiva lärande. 
- kan skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassrummet genom tydlig struktur. 
- arbetar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Din profil
Vi söker behörig lärare för svenska som andraspråk åk 1-6. Det är meriterande om du har god kunskap i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Som person har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv och ser möjligheter i förändringar. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. 

Du har också:
- ett genuint intresse för barns lärande och en passion för ditt yrke.
- en positiv inställning och bidrar till utveckling av verksamheten.
- ett professionellt förhållningssätt.
- ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
- en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser. 

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga. 

Tjänstens omfattning är 80-100 %.

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Braås och Dädesjö skolor är belägna cirka 30 kilometer norr om Växjö. Braås skola är en F-9 skola där vi får följa eleverna från förskoleklass till och med årskurs 9. På Braås skola går det cirka 370 elever. Dädesjö skola är en F-3 skola där vi får följa eleverna från förskoleklass till och med årskurs 3. På Dädesjö skola går det cirka 30 elever.

Vi arbetar för att utveckla elevhälsans arbete med förebyggande insatser för att främja elevernas lärande. Elevhälsans arbete sker i nära samverkan med pedagoger för att vi tillsammans ska stödja elevernas utveckling mot målen. Närhet, tillgänglighet och en positiv elevsyn utmärker vår elevhälsa.

På vår skola tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse. Vi har höga förväntningar på alla elever och vi stöttar eleverna i hur de ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande.

Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.

Dela detta jobb

Lärare i svenska som andra språk, åk 1-6

Växjö kommun