skoljobb.se

Icke vinstdrivande stiftelse söker lärare i svenska som andraspråk 

Folkuniversitetets verksamhetsidé handlar om att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi är ett icke-vinstdrivande studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser.  

Vårt erbjudande 

Du blir en del av en lite mindre skola där du har nära till skolledning och elevteam med specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Din vardag präglas av stor frihet att verka inom våra ramar och att låta din professionalitet styra. På plats har du rutinerade kollegor att samarbeta med. Vi arbetar aktivt med fortbildning där du deltar i gruppaktiviteter och därtill har utrymme för individuella insatser. Våra lärarmöten har alltid ett pedagogiskt inslag och du blir en viktig del i det utvecklande samtalet. 

Ansvar och arbetsuppgifter 

Du undervisar klassrumskurser i svenska som andraspråk och har beroende på ämneskombination möjlighet att undervisa även i andra kurser. Du är väl förtrogen med Komvuxkursernas höga tempo och behovet av korrekt administration i god tid och trivs med detta. Det formativa arbetet är en självklarhet för dig och utöver individuell feedback aktiverar du eleverna som läranderesurser för varandra. För dig är digitaliseringsuppdraget en självklarhet och du har datorn som ett pedagogiskt verktyg. 

Kvalifikationer och meriter 

Lärarlegitimation 
Erfarenhet av vuxenutbildning 
Digital kompetens 
Goda administrativa färdigheter  

Personliga egenskaper 

Du är tydlig i din kommunikation och söker stöd hos ledning och elevteam när det behövs. Din ambition att eleverna ska klara sina kurser gör att du arbetar aktivt med elevkontakt och stöttning. Eftersom samarbete tilltalar dig trivs du i ämneslag och dina tankar och idéer berikas kollegiet. 

Sista ansökningsdag 26/7, men urval kommer ske löpande, så skicka din ansökan redan idag. 

För mer information och frågor  

Michaela Zankl, regionchef, michaela.zankl@folkuniversitetet.se, 08-789 41 11 

Lärare i svenska som andraspråk

Regioner
Utgår

2018-07-26

Ansök nu

Dela detta jobb