skoljobb.se

Lärare i svenska, spanska och engelska till Kämpetorpsskolan åk 6-9

Ansök nu

Lärare i svenska, spanska och engelska till Kämpetorpsskolan åk 6-9

Arbetsplatsbeskrivning

Varmt välkommen att söka anställning på vår fantastiska skola! Vi är idag ett kollegium på ca 100 personer med ett gemensamt mål att vara den bästa skolan för våra elever. Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. Elevhälsoteamet består av skolledarna, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och skolpsykolog. Kämpetorpsskolan är belägen mitt i Älvsjö och har för närvarande ca 600 elever i årskurserna F-8. Skolan är utbyggd och nyrenoverad med bland annat specialsalar, bibliotek och en jättefin skolgård. Skolan kommer, när vi är fulltaliga, rymma drygt 1000 elever i årskurserna F-9 därför behöver vi fler lärare. Läs mer på kampetorpsskolan.stockholm.se. För bilder se vårt Instagramkonto.

Arbetsbeskrivning

Vi söker engagerade högstadielärare i svenska, spanska och engelska med elevernas bästa för ögonen. Undervisningsgrupperna finns i åk 6-9. Du ansvarar för genomförande, dokumentation och utvärdering av de grupper du undervisar i. Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp där du har det mesta av din undervisning och där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar arbetet med eleverna. Delat klassmentorskap ingår i läraruppdraget. På skolan finns fler lärare i engelska, svenska och spanska. Ni planerar er undervisning tillsammans och sambedömer. Du har god samarbetsförmåga och är beredd att utveckla ditt arbete och därmed skolans verksamhet i samarbete med kollegor. Du kan fånga och fördjupa elevernas intresse för ditt ämne, har stort engagemang för elevers kunskapsutveckling och ser möjligheter till progression. Du har ett inkluderande synsätt. Ett vänligt och professionellt bemötande av elever, personal och föräldrar är av största vikt.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation med behörighet upp till åk 9 i svenska och/eller spanska och eller engelska.

Du har ett gott ledarskap i klassrum och skolans övriga lokaler.

Skolor i Stockholms stad arbetar med en digital skolplattform för såväl undervisning, kommunikation med elever och vårdnadshavare som kollegialt arbete. Det är därför nödvändigt att du känner dig bekväm med IKT i ditt arbete och är intresserad av att använda IKT i din undervisning.

Övrigt

Bifoga din behörighetsförteckning i ansökan. Vi kommer att intervjua löpande och kan komma att börja med det innan ansökningstiden är slut.

Dela detta jobb

Lärare i svenska, spanska och engelska till Kämpetorpsskolan åk 6-9

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen