skoljobb.se

Lärare idrott

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2020-06-07

Ansök nu

Lärare idrott

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Gråboskolan F-6 - prioriterar tidig läsinlärning och goda kunskaper Gråboskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, fritidshem, storbarnsfritidshem och lokalintegrerad samundervisningsklass. Upptagningsområdet är södra Visby.

Skolan har ca 230 elever. Eleverna går vidare till Södervärnskolan i årskurs 7-9. Gråboskolan fokuserar på att ge elever trygghet, trivsel och goda kunskaper. Skolan värderar kunskaper högt, vi tycker även det är viktigt med rörelse och hälsa och hur vi är mot varandra. Arbetet med tidig läsinlärning prioriteras. Som ett led i detta samarbetar vi med Gråbobiblioteket som är lokalintegrerat i skolankring. tillsammans har vi utformat läsmedaljen i år 3.

Skolan är mångkulturell - vi lär av varandra och tar tillvara på varandras olikheter. Gråboskolan arbetar med NTA (Natur och teknik för alla). Skolgården är rymlig och vetter mot Furulundskogen, som har en grillplats och sittplatser för uteundervisning.

En spontanidrottsplats finns på skolgården. Vi har egen idrottshall och slöjdsal. Vi har stora och luftiga undervisningslokaler. Gråboskolan har egen restaurang där maten lagas av utbildade kockar.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en idrottslärare till Gråboskolan på 60-80%. Du kommer att ansvara för undervisning i idrott för flera olika årskurser mellan F-6. Det finns eventuellt möjlighet till undervisning i andra ämnen finns beroende på din behörighet i olika ämnen.

Kvalifikationer

Du som söker är behörig att undervisa i ovan nämnda ämnen och årskurser (bifoga legitimation i din ansökan). Har du även behörighet i andra ämnen är det meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare och elever. Du har ett positivt förhållningssätt samt viljan och förmågan att arbeta ämnesöverskridande, i team tillsammans med övriga kollegor.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare idrott

Region Gotland