skoljobb.se

Lärare idrott och hälsa

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-06-07

Ansök nu

Lärare idrott och hälsa

Sollentunas vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra förskolor och skolor ska barnen/eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Runbacka skolor är en F-9 skola med tillhörande förskola och en liten kommungemensam särskild undervisningsgrupp belägen i Viby, Sollentuna. På skolan går det sammanlagt ca 570 elever. Skolan har de senaste åren utvecklat det pedagogiska arbetet med digital teknik och tar idag kontinuerligt emot studiebesök från olika kommuner i Sverige samt från andra länder, som vill titta på skolans undervisning. Vi har höga förväntningar på våra lärare och våra elever, som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling. Runbacka skolor ligger mycket högt i meritvärde tack vare drivna pedagoger, ambitiösa elever och en lugn och trygg lärandemiljö. Förutom digital kompetens, lägger vi på skolan stor vikt vid språklig utveckling och moderna språk samt inom idrott och hälsa. På skolan har vi en utökad timplan i idrott, där de yngre eleverna har mer idrott och de äldre eleverna pulspass två gånger per vecka, utöver ordinarie idrottsundervisning.

Skolan är Olweuscertifierad vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande mobbningsarbete i alla skolans verksamheter från förskolan till åk 9. Olweusresultaten visar också att skolan har väldigt låg andel elever som är mobbade.

På skolan har vi ett stort elevhälsoteam som inkluderar specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, hela ledningsgruppen samt ett samarbete med Sollentuna kommuns Skol- och familjeteam. Elevhälsoteamet arbetar strukturerat och systematiskt med fokus på att fånga upp elever med behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Genom att arbeta förebyggande lyckas vi bra med att ge alla elever möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Vi söker nu en lärare med svensk lärarlegitimation i idrott och hälsa i år 3-9. I tjänsten ingår delat mentorskap i blivande år 8 och ett tätt samarbete med de andra idrottslärarna på skolan.

Du är flexibel, utvecklingsinriktad, lösningsfokuserad och kreativ i arbetssätt och ideer. Du vill arbeta med ett varierat arbetssätt där det digitala kommer in som en naturlig del och du är väl insatt i de styrdokument vi har. Du skapar goda relationer med elever och kollegor och har lätt att samarbeta med andra.. Du kommer att jobba i ett arbetslag fyllt av glada, positiva kollegor som hjälper och stöttar varandra för att alla ska trivas på jobbet och bidrar själv positivt till detta.

På vår skola tillämpar vi helst 40+ 5 avtal för att kunna samplanera så mycket som möjligt med andra pedagoger. Ändring från 35+10 har skett utan påverkan på undervisningstiden.

Tillträde sker måndag 12:e augusti. Vill du bli en i gänget och har du vad som krävs för att jobba på en riktigt bra skola så är du välkommen med din ansökan!

Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdatumet. Intervjuer sker fortlöpande så välkommen med din ansökan redan idag.

Försäljare från annonssajter och förmedlingar undanbedes

Kontaktpersoner:
Johan Eriksson, biträdande rektor 
tfn: +46 86261603 
mob: +46 706445830

Dela detta jobb

Lärare idrott och hälsa

Sollentuna kommun