skoljobb.se

Till Hässelbygårdsskolan i nordvästra Stockholm kommer elever från alla världens hörn för att få kunskaper och erfarenheter som rustar dem för mötet med resten av livet. Vi tror på våra elevers inneboende kapacitet och hjälper dem växa och utvecklas till de individer de vill vara.

Hässelbygårdsskolan är en F-9 skola med stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever som personal. Vi arbetar med noggrann uppföljning och utvärdering för att utveckla skolan utifrån teori och beprövad erfarenhet. Vi har genomtänkt fortbildning och ett systematiskt kollegialt lärande. Som lärare hos oss har du ett brett stöd genom handledning och en närvarande och stödjande skolledning. Du omges av kollegor som är professionella och engagerade där vi också har höga krav på varandra.

Nu söker vi en lärare som ska undervisa åk 6-9 och grundsärskolan i idrott och hälsa. Du arbetar i ett ämneslag med två idrottslärarkollegor och du kommer att vara mentor tillsammans med en erfaren och trygg kollega. I närområdet finns idrottsplats, Mälaren och Grimstaskogen att nyttja i undervisningen.

Vi vill vara den bästa skolan för våra elever och för det arbetet behöver vi stadens skickligaste medarbetare. Är du en av dem?

Lärare idrott och hälsa

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-09-23

Ansök nu

Dela detta jobb