skoljobb.se

logga

Lärare inom idrott och hälsa till Ekholmsskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-06-29

Ansök nu

Lärare inom idrott och hälsa till Ekholmsskolan

Om arbetsplatsen

Det är dagens barn och unga som är nästa generations samhällsbyggare. De är vår nyfikna och talangfulla framtid. Det vill vi ta vara på. Genom att ge dem de bästa förutsättningarna att växa och utveckla sina kunskaper ger vi samtidigt Linköping chansen att fortsätta utvecklas av kunniga och ambitiösa invånare även i framtiden. För att lyckas med detta behöver vi fler som vill driva och utforma nya idéer för att främja utveckling och lärande. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov. Det betyder varierade dagar och utmanande möten med växande människor där det gäller att både vara ödmjuk och kunna sätta gränser.

Ekholmsskolan är en åk 7-9 grundskola, grundsärskola och en grupp för elever inom autismspektrum. Vi utgår alltid från eleven i centrum där lärande, trygghet och arbetsro den grund som skolans verksamhet vilar på. Grundskolan har ca 370 elever och 50 medarbetare.

Vi på Ekholmsskolan arbetar målmedvetet och kollegialt med det professionella förhållningssättet och främjande elevhälsoarbetet så att alla elever ges förutsättningar att maximera sitt lärande och nå högre måluppfyllelse i en trygg inkluderande skolmiljö. Ekholmsskolan är en inspirerande skola där det finns det stora möjligheter att tillsammans med medarbetarna fortsätta utveckla skolan utifrån nuvarande och framtid utmaningar.

Arbetsbeskrivning

Du undervisar idrott och hälsa där du planerar, utvärderar och betygsätter, både självständigt och i samarbete med kollegor. Du har 

I tjänsten ingår att vara mentor och du tillhör också ett av skolans mentorslag. Du behöver därför kunna samarbeta med både vårdnadshavare och kollegor. Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. 

Eftersom Ekholmsskolan har elever som behöver anpassningar så är det viktigt att du är intresserad av att utveckla din undervisning för att möta både elever med rörelsehinder och inom NPF. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.  

Kvalifikationer

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott för årskurs 7-9 alternativt har du slutförd eller pågående utbildning detta. 

I din roll som lärare i idrott och hälsa har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen.Du har kunskaper om alternativt är villig att utveckla din förmåga att anpassa undervisningen till elever med rörelsehinder samt skapa en lärmiljö som gynnar deltagande för elever med NPF.

På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma enligt kunskapssynen inom Lgr22).

Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen. Du har goda strategier för ett tryggt och tydligt ledarskap som bygger på skolans värdegrund.

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller allmän visstidsanställning.

Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.

Information om tjänsten

Tillträde: Läsårsstart -22

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 9459

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

 

 

Dela detta jobb

logga
Lärare inom idrott och hälsa till Ekholmsskolan

Linköpings kommun