skoljobb.se

logo

Lärare inom småbarnspedagogik, viss tid

Företag Helsingfors stad
Regioner
Utgår

2024-03-28

Ansök nu

Lärare inom småbarnspedagogik, viss tid

Är du lärare inom småbarnspedagogik och letar efter tidsbundet jobb på daghem?

Vi erbjuder lärare inom småbarnspedagogik olika vikariat på daghem och förskolor runt om Helsingfors. Om du för tillfället inte vill binda dig till en fast anställning men söker pedagogiskt arbete i egen barngrupp och arbetskamrater - lämna in en ansökan och kom med!

Mångsidig pedagogik i Helsingfors

I år satsar vi inom småbarnspedagogiken särskilt på positiv pedagogik och att stärka barnens välbefinnande, kompisfärdigheter samt läsning och läsförmåga.

Verksamhetens fokus ligger på barnens delaktighet och med hjälp av Räv-modellen bekantar barnen sig med målen för hållbar utveckling och i att bygga en hållbar framtid. Helsingfors rika och mångsidiga lärmiljö erbjuder många möjligheter till aktiviteter och lärande.

Vad förväntar vi oss av dig?

Barnens styrkor behöver uppmärksammas. I gruppen ska barnet få vara sin unika själv. Tillsammans med barnen övar man på att känna igen, namnge, uttrycka och reglera känslor. Under dagen lär sig barnet om världen genom lek, rörelse och konst.

Du är den person vi söker om du vill tillämpa denna pedagogik. Som lärare inom småbarnspedagogik ansvarar du för att skapa din barngrupps verksamhetskultur och lärmiljö. Du bemöter barn, föräldrar och kollegor med respekt. Din professionella kompetens syns i gruppdynamiken - planering, utveckling och bedömning av pedagogiken är en naturlig del av ditt arbete. Vi använder olika verktyg för dokumentation och bedömning. För att stödja ditt arbete får du hjälp av kollegor, daghemsföreståndare och ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik.

Hur går det till?

- Lämna in en ansökan och berätta dina önskemål - vi kontaktar dig och kartlägger ditt nuvarande läge

- Delta på intervju, berätta om din kompetens och hurudan pedagogik du vill implementera

- För en lämplig sökande föreslår vi de jobbplatser som motsvarar bäst sökandes önskemål och behov

- Daghemsföreståndare kallar dig på en träff och gör rekryteringsbeslutet

Anställningstiden för vikariaten är enligt daghemmens behov. Genom en öppen dialog letar vi en arbetsanställning som motsvarar dina önskemål. Längden på anställningsförhållande är minst två månader. Vi intervjuar och väljer kandidater för uppgifterna redan under ansökningstiden, därmed kan situationen med öppna vikariat förändras.

Du kan bekanta dig med Helsingfors stads förskolor i olika områden här: https://www.hel.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik/smabarnspedagogik-pa-daghem/sok-kommunala-daghem

I Helsingfors erbjuder vi dig mångsidiga personalförmåner:

Bidrag på kostnader för kollektivtrafiken: upp till 300 euro per år

Förmåner och bidrag på kostnader för stadscyklar, museer, teater, motion och fritidshobbyn

Möjlighet till kompletterande utbildningar

Möjlighet till tjänstebostad www.hel.fi/sv/boende/tjanstebostader

Bankliknande personalkassa

Helsingfors stads belöningssystem möjliggör belöning av en god arbetsprestation med en engångspremie

Stadens många personalklubbar

Stora Iglo i Kallviksfjärden: personalens egen ö för rekreation

Behörighetsvillkor:

Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

I brist på sökanden som uppfyller behörighetsvillkoren enligt förordningen kan personer som är i slutskedet av sina studier och/eller som har tidigare erfarenheter av att jobba med barn beaktas då platsen besätts.

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002), samt utredning om hälsotillstånd för en arbetsuppgift med tanke på tuberkulos i andningsorganen (Lag om smittsamma sjukdomar § 55).

Avtalsbransch

UKTA Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal

Mer info

Emilia Doshoris / HR-planerare
emilia.doshoris2@hel.fi eller
+35840 723 3275

 https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/toihin-meille

Dela detta jobb

logo
Lärare inom småbarnspedagogik, viss tid

Helsingfors stad