skoljobb.se

Lärare lågstadiet

 

Arbetsplatsbeskrivning

Skarpnäcks skola ligger i Kärrtorp i södra Stockholm och är en F-9-skola som har ca 970 elever, därav ca 96 elever i förskoleklass och 43 elever i grundsärskolan, och ca 165 medarbetare. Skarpnäcks skolas vision är: Hjärna - Hjärta - Hälsa med målet att ge alla elever verktyg för ett livslångt lärande, en trygg skolmiljö och förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Skolan arbetar aktivt med inkludering både i grundskolan och mellan grundskola och grundsärskola. Som anställd på Skarpnäcks skola erbjuds du en friskvårdspeng och en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Du har även möjlighet att som anställd i Stockholms stad köpa ett simhallskort till ett mycket förmånligt pris, vilket ger dig tillgång till Stockholms stads sim- och träningshallar.

Arbetsbeskrivning

Vi på Skarpnäcksskola söker en klasslärare till lågstadiet. Skolan söker en engagerad, trygg, strukturerad och tydlig ledare. Vi ser gärna att du har god förmåga att kunna individanpassa din undervisning och ser elevernas styrkor och arbetar utefter det. Du planerar, genomför, utvärderar och analyserar din undervisning. Undervisningen kommer delvis att ske i halvklass. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Fritidshem och skola samverkar med att arbeta efter gemensamma teman utifrån ett årshjul. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar del av ditt uppdrag och arbete. Alla medarbetare på skolan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare deltar du i arbetslagsmöten samt kollegiallt lärande eller ämneskonferensers. Två gånger per läsår har vi resultatdialoger vilket innebär att alla undervisande lärare samt biträdande rektor sitter ner tillsammans och pratar kring lärarnas analys av sin undervisning samt hur den analysen utvecklar undervisningen.

Dela detta jobb

Lärare lågstadiet

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen