skoljobb.se

Lärare Loviselundsskolans grundsärskola

Regioner
Utgår

2022-06-30

Ansök nu

Lärare Loviselundsskolans grundsärskola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

 

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

 

Arbetsplatsbeskrivning

Loviselundsskolan är en interkulturell F-6 grund- och grundsärskola som ligger vackert vid Mälaren i Hässelby Gård. Loviselundsskolan har ca 460 elever, med 38 elever mottagna i grundsärskolan till höstterminen -22. De flesta av våra elever kommer från det mångkulturella närområdet. Vi arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt utvecklar digitalisering av både pedagogers och elevers färdigheter. Vår grundsärskola växer så nu behöver vi utöka vår pedagogiska personal.


Arbetsbeskrivning

Lärare behörig att undervisa i grundsärskola, ämnen eller ämnesområden.

Du planerar, genomför och utvärderar elevernas utveckling, arbetsleder klassresurserna som arbetar i klassen. Du har löpande kontakt med vårdnadshavare, habilitering, socialtjänst samt med dina kollegor och skolledningen. Du sköter dokumentationen för eleverna och är väl förtrogen med skolans styrdokument.
 
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare, gärna speciallärare eller specialpedagog, behörig för att undervisa i grundsärskolan, ämnen eller ämnesområden. Vi söker en klasslärare som brinner för att hitta det unika hos varje individ och som utifrån lust och glädje skapar så bra förutsättningar som möjligt för utveckling.

Tillsammans med arbetslaget utformar och kvalitetssäkrar du det dagliga pedagogiska arbetet i den elevgrupp som du ansvarar för. Eleverna läser både ämnen och ämnesområden, tidigare träningsskolan. I Arbetslaget ingår flera klassresurser som du arbetsleder.

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i grundsärskolan.

Du är väl förtrogen med alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK och AKK, du använder digitala lär- och hjälpmedel.

Du är trygg i ditt läraruppdrag, har en positiv elevsyn och ser möjligheter i stället för problem.

Du är strukturerad och har fokus på elevernas utveckling.

Du är uthållig.

Du är utåtriktad och social, skapar kontakter och underhåller relationer.

Du ser varje enskild elev och arbetar utifrån varje elevs möjligheter till maximal utveckling.

Du skiljer på det personliga och det professionella, anpassar dig ett varje uppkommen situation.

Du arbetar bra i team men är även trygg i att arbeta självständigt.

 

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Lärare Loviselundsskolans grundsärskola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen