skoljobb.se

Lärare ma/no

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Högbyskolan i Hemse är en F-9 skola med ca 330 elever och är en av fem skolor i Sudrets skolområde, övriga är Stånga, Garda, Havdhem och Öja skola. Med drygt 60 anställda och ett välutbyggt elevhälsoteam arbetar vi över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat. Skolområdet samarbetar med Sudrets förskoleområde utifrån ett 1–16-årsperspektiv och har ett tydligt och väl utarbetat arbete med övergångar. 

Vi vill ge eleverna både fakta och färdigheter, grundläggande kunskaper för att kunna utveckla sina förmågor för livet. Med ökande ålder och växande mognad förändrar och anpassar vi kraven på att ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande. 

Är du en av de som vill arbeta tillsammans med oss och med våra elever? Du skall ha rätt kompetens och positiva erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar. Du vill samarbeta med andra och du vill bidra till att skapa en likvärdig skola och en bra arbetsmiljö. Du bidrar till Högbyskolans utveckling i arbetslag. Du kommer att ha mentorsansvar och vi förväntar oss att du tillsammans med övrig personal tar ansvar för elevernas hela studiesituation. 

Tjänsten avser Sudret skolområde med en nuvarande placering på Högbyskolan.

Arbetsuppgifter

Undervisning i ma/no år 7-9 på Högbyskolan. Mentorskap ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Legitimerad lärare för undervisning i ma/no år 7-9. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Arbetsplats
Högbyskolan F-9, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträdesbeskrivning
Tillträde 2018-08-13
Antal tjänster
2

Kontakt
Heléne Wallerstedt
tf Rektor
0498-209570, 0737-658698
Anna Herlöfsson
Intendent Sudret FO/SO
0498-204954, 0704-476835

Ansökan
Arbetsgivarens referensnummer
A783376
Sista ansökningsdatum
2018-06-24

Dela detta jobb

Lärare ma/no

Region Gotland