skoljobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker en lärare i ma/no år 4-9 till vår särskilda undervisningsgrupp Hamnen på Klinteskolan i Klintehamn på Gotlands vackra västkust mitt i samhället och med närhet till både skog och hav, endast några mil utanför Visbys ringmurar. Det finns god kommunikation till och från arbetsplatsen. Klinteskolan är en kommunal F-9 grundskola och är en av två skolor inom Klinte/Sanda skolområde. Även Sanda skola som är en F-5 skola ingår i skolområdet. Totalt på våra skolor har vi ca 370 elever och ca 280 av dessa går på Klinteskolan. 

På vår skola arbetar vi ständigt för att alla ska bli sedda, både elever och personal. Vi disponerar våra lokaler med att stora och små barn/elever har sina klassrum vid sidan om varandra. Vi har en övertygelse om att detta skapar trygghet och ansvarskänsla för varandra oavsett ålder på skolan. Acceptans och kunskap för varandras olikheter är ett av våra ständiga fokusområden, vilket vi arbetar med utifrån likabehandlingsplanen, internationellt arbete, kamratstödjande funktioner både inom skol- som under fritidshemmets tid. Vi är flexibla och höjer hela tiden blicken för att kunna vara effektivare och våga utmana oss själva för att skapa en god och kreativ lärmiljö för att eleverna ska nå sina mål och få goda studieresultat. Utveckling är ett starkt ledord hos oss och vi söker dig som vill vara en del av vårt gäng och som vill kunna påverka ett gott förändringsarbete på en av Gotlands fantastiska skolor. 

Vi har höga förväntningar på varandra, både vuxna och elever. Vi tar hand om varandra, och alla ska känna sig välkomna som kommer till våra verksamheter.

Arbetsuppgifter
Du som söker tjänsten kommer att arbeta först och främst inom vår särskilda undervisningsgrupp, Hamnen, med elever i behov av förstärkt särskilt stöd. Verksamheten är kommunövergripande och eleverna blir placerade utifrån behov av särskilt stöd efter utredning av rektorn på hemskolan. Hamnen är de tidigare två särskilda undervisningsgrupperna Malma och SuderMattis. Vi har gjort en organisationsförändring som resulterat i en verksamhet istället för två. Det kommer ge oss tätare personalgrupp, bättre samarbete och gemensam planering kring eleverna utifrån deras behov, förutsättningar samt personalens kompetens och behörighet. 

Hamnen individanpassar varje elevs behov och förutsättningar. Att eleverna ges möjlighet till en strukturerad och tydlig skolvardag är en självklarhet i arbetet med eleverna. Att skapa en lärmiljö och undervisning som är begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna är a-o för elever. Detta är viktigt för att eleverna ska känna trygghet och kunna stärka sin självkänsla. Vi arbetar för att varje elev ska lyckas som individ och med sin skolgång. Både klassundervisning och individuell undervisning erbjuds och eleverna kan få möjlighet att få sin egen arbetsplats där de arbetar utifrån individuella scheman och lösningar. Det finns ett gott samarbete med den övriga personalen på Klinteskolan och viss undervisning sker av fler än den ordinarie personalgruppen t.ex. i de praktisk-estetiska ämnena. 

Vi är mitt uppe i ett utvecklingsarbete av verksamheten och vill du vara en del i att skapa en fantastisk verksamhet med ett kreativt arbetsgäng, som tänker nytt och utanför boxen, ska just du söka den här tjänsten!

Kvalifikationer
Du som söker är behörig att undervisa i ovan nämnda ämnen och årskurser (bifoga legitimation i din ansökan). Har du andra behörigheter så tveka inte att höra av dig. 

Vi söker en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesöverskridande, i team tillsammans med övriga kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Erfarenhet och kompetens av att arbeta med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är meriterande.

Om Region Gotland
Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Anställning
Arbetsplats
Klinte skola F-9, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Anställningsform
Tillsvidareanställning

Omfattning
Heltid
Tillträdesbeskrivning
Tillträde 2018-08-13 eller enligt ök
Antal tjänster
1
Kontakt
Jessica Nilsson

Rektor
0498-204883, 0700-832153
Minnah Storm
bitr rektor
0700-83 26 41

Ansökan
Arbetsgivarens referensnummer
A803035
Sista ansökningsdatum
2018-08-19

Lärare ma/ no, särskild undervisningsgrupp

Ansök nu

Dela detta jobb