skoljobb.se

Lärare matematik

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-04-28

Ansök nu

Lärare matematik

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

På Wisbygymnasiet ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. Skolans lärare ska 
• vara lyhörda för varje elevs förutsättningar och behov. 
• fånga och stimulera elevernas intresse, nyfikenhet och lärande. 
• ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. 

Wisbygymnasiet har ca 1500 elever och drygt 200 anställda, varav ca 170 är lärare. Vi erbjuder alla nationella program och de flesta yrkesprogrammen. 

Wisbygymnasiets mål är att vara en attraktiv arbetsplats där eleverna ges förutsättningar att utvecklas till kreativa, välmående och välrustade individer. 

Pa Wisbygymnasiet samarbetar vi och tar gemensamt ansvar så att våra elever når examensmålen. Vi sätter laget framför jaget, ser möjligheter till utveckling och talar gott om varandra. Undervisningen skapar vi tillsammans, den präglas av delaktighet och variation samt inspirerar till att vilja lära mer. 

Skolan erbjuder en spännande, modern och anpassad miljö. Vi har en aktiv elevkår, ett rikt idrotts- och föreningsliv och vår skola präglas av mångfald och tolerans. Skolan rankas högt av eleverna och medarbetare när det gäller trivsel och arbetsro. 

Våra lärare arbetar i kurs- och ämnesarbetslag och Wisbygymnasiets vision är: 
• Vi är i framkant när det gäller att möta dagens och morgondagens behov i samhället 
• Vi har bra hälsa och mår bra i vår skolmiljö 
• Vi är platsen för både bildning och utbildning 

Arbetsuppgifter

Arbetet består i att undervisa i matematik på våra nationella program och skolan är från och med nästa läsår 19/20 del av Teknikcollege. 

Du ingår som en del i ett arbetslag där mentorskap för en elevgrupp ingår, och ingår även i en ämnesgrupp för matematik där fokus ligger på samverkan lärare emellan. 

Du förväntas att använda vår digitala skolplattform för att kommunicera med eleverna kring deras lärande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i matematik. 
Du anpassar undervisningen utifrån olika undervisningsstrategier och gör eleven delaktig i din planering. Du arbetar på ett reflekterande och systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor. 
Du använder datorn som ett naturligt redskap för att utveckla elevernas lärande. Varje elev hos oss har en egen dator. 
Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

 • Päivi Oliv
  Biträdande rektor
  0498-269530, 070-4476974
 • Fackliga representanter 
 • Petter Stiernstedt
  Lärarnas Riksförbund
  0704477559
 • Håkan Myhrbäck
  Lärarförbundet
  0708-249632

Dela detta jobb

Lärare matematik

Region Gotland