skoljobb.se

Lärare matematik/NO

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Solbergaskolan är en arbetsplats med ca 730 elever och ca 100 medarbetare. På skolan finns grundskola 4-9, förberedelsegrupper för nyanlända elever årskurs 4-6 och 7-9, samundervisningsklass 7-9, särskild undervisningsgrupp för elever med specifika svårigheter 7-9 samt resursskola tal- och språk 4-9.
Skolan är lokalintegrerad med särskolan och ett samarbete finns.

Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla. Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse. Engagerade lärare med rätt behörighet och ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för undervisning i matematik och samtliga NO-ämnen. Undervisningen kan vara mer i det ena än det andra ämnet, beroende beroende på schema och årskurs. Ämnesupplägget sker i samarbete med ämneskollegor.

Du kommer att ha mentorskap tillsammans med en kollega för en klass.
I arbetsuppgifterna ingår kollegialt samarbete i ämnesgrupp för matematik/NO vilket kan innebära att samplanera och utveckla ämnet tillsammans med kollegor.

I din tjänst kommer du att delta på olika konferenser.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en engagerad medarbetare som är bra på att skapa relationer med elever och vårdnadshavare. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesövergripande i team med övriga kollegor.
Du är behörig och har legitimation.

Du ska vara insatt i tillgänglig lärmiljö, digitala verktyg och digital undervisning, samt kunna anpassa och analysera efter elevers behov. Tillsammans med kollegor driver du skolutveckling specifikt i din ämneskombination och är nyfiken på skolutveckling generellt.

Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Lärare matematik/NO

Företag Region Gotland
Regioner
Utgår

2020-11-15

Ansök nu

Dela detta jobb