skoljobb.se

Lärare matematik/ NO årskurs 4-6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Klinteskolan ligger i samhället Klintehamn, som du hittar på Gotlands vackra västkust. Skolan har gångpromenad till både skog och hav, endast några mil utanför Visbys ringmur. Det finns goda kommunikationer till och från arbetsplatsen.
Vill Du arbeta på en skola där saker och ting händer och där Du som medarbetare kommer att trivas och utvecklas? Då ska Du söka jobb hos oss. Vi erbjuder en utmanande, spännande arbetsplats med optimism och med stor utvecklingspotential och där vi har kul på jobbet.

Klinteskolan är en mångkulturell F-9 skola med ca 280 elever och 50 medarbetare och är en av två skolor inom skolområdet Klinte/Sanda SO. Den andra skolan är Sanda skola som är en F-5 skola med ca 90 elever.

Vi arbetar utifrån ledorden kunskap, glädje, hälsa och trygghet för att ge förutsättningar för våra elever att nå målen i skolan. Viktiga redskap i det arbetet är det kollegiala lärandet och skolområdets fokus att se möjligheter istället för svårigheter. Vi har två olika team, elevhälsoteamet och trygghetsteamet, som kompletterar pedagogernas arbete i klassrummen. Vi vill varandra väl och vi gör varandra bra! Ett grundläggande arbetssätt för både elever och personal. Vi tillsammans skapar en riktigt bra skola. För att nå dit gör vi vårt bästa varje dag, för både oss själva som för elevernas, kollegornas och skolans utveckling.

Arbetsuppgifter

I de dagliga arbetsuppgifterna ingår att du planerar både enskilt och i grupp, genomför, utvärderar och säkerställer en kvalitativ pedagogisk verksamhet för dina elever.
Du tillhör ett arbetslag som samverkar kring eleverna. Klinteskolans personal har under det senaste året utbildats via SPSM i Tillgänglig lärmiljö och det är av största vikt att du tillsammans med dina kollegor planerar för en strukturerad och tydlig undervisning som gagnar samtliga elevers möjlighet till en lärmiljö som är pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig.
Mentorskap ingår.

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad lärare i Matematik/NO. Har du även behörighet i fler ämnen är det meriterande. I ditt pedagogiska ledarskap ska du ha god pedagogisk insikt, ha förmåga att individualisera undervisningen samt att analysera din undervisning för att på så sätt nå goda resultat.
Du ser utmaningar som möjligheter. Du är lyhörd och handlingskraftig. Du har god förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar och dina kollegor. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån Lgr11. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare matematik/ NO årskurs 4-6

Region Gotland