skoljobb.se

Lärare med ämnesbredd och stort elevfokus till Nya Elementar åk 6-9

Ansök nu

Lärare med ämnesbredd och stort elevfokus till Nya Elementar åk 6-9

 

Arbetsplatsbeskrivning

Arbetsplatsbeskrivning Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens medborgare i ett ”smartare” Stockholm. Nya Elementar är en kommunal F-9 skola som ligger i Bromma. Närheten till naturen och stadens centrum gör skolans läge mycket attraktivt. 1999 öppnade Nya Elementar upp dörrarna för en verksamhet i en nyrenoverad funkisskola. Här ges eleverna likvärdig tillgång till IT och därmed bättre möjlighet till kunskap som förbereder dem till det digitaliserade samhället.

Vår verksamhet består av F-9 grundskola, grundsärskolan och SU- grupp. För att bättre kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration så har vi på Nya Elementar sett till att vi har likvärdig tillgång till digitala verktyg och insatser för kompetensutveckling för elever och personal. Genom att bygga ut skolans infrastruktur t.ex. genom en dubblering av accesspunkter i våra lokaler. Vi har även investerat i hårdvara genom inköp av: en 1-1 ipads för elever i åk F-9. Med syfte att nå en högre måluppfyllelse hos elever och särskilt gynna elever i behov av särskilt stöd. På Nya Elementar tillhör alla medarbetare ett arbetslag. Vår styrka är vårt arbetslagsöverskridande kollegiala lärande. På skolan finns flera skolutvecklingsgrupper (t.ex. DUG, FoU-projekt) som driver det kollegiala lärande genom att organiserar föreläsningar, workshops, teachmeets mm. för skolans personal. Vi söker dig som vill arbeta utifrån ett tydligt elevfokus, har en generös inställning till det kollegiala lärandet och ett stark intresse för ett datalogiskt tänkande dvs handleda eleverna så att de kan använda sin iPad som en resurs för att nå ännu högre kunskapsutveckling då de arbetar med skolarbete. Egenskaper som är meriterande är samarbetsförmåga, initiativförmåga, förändringsbenägenhet, helhetstänkande och intresse för det datalogiska tänkandet. Som anställd på Nya Elementar ska du vara en tydlig ledare, ha en förmåga att skapa ett bra klassrumsklimat samt ha en utvecklings benägen syn på lärande där du lyckas få med dig eleverna.

All personal får en egen Macbook och ipad. Alla klassrum är utrustade med AppleTV.

 

 

 

Dela detta jobb

Lärare med ämnesbredd och stort elevfokus till Nya Elementar åk 6-9

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen