skoljobb.se

Lärare mellanstadie

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.


Lärbro är en F-6 skola med ca 120 elever och 14 medarbetare. Skolan ingår i Fårösunds skolområde där upptagningsområdet innefattar Fårösunds, Slite, Stenkyrka, Hellvi och Fole.

Skolans elever är nyfikna, glada och vetgiriga som undervisas av kompetenta lärare. Lärbro skola arbetar med inkluderande arbetssätt för att möta elever och lärare.

Skolans mål är att alla elever når nationella målen, för att nå detta mål har Lärbro skola skapat en "studio" som innebär en stödjande miljö för elever och lärare.

Arbetsuppgifter

Att vara lärare på Lärbro skola innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån dessa förutsättningar. Du skapar goda relationer med elever, lärare och vårdnadshavare byggda på förtroende och respekt.

I uppdraget ingår förutom planera och genomföra och följa upp undervisningen utifrån elevens förutsättningar också att dokumentera elevens lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetsteam 4-6 och på skolan.

Du kommer att ingå ett team av personal där ni tillsammans ansvarar för elevens kunskapsinhämtning och sociala utveckling.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker är legitimerade lärare med behörighet i flera ämnen. Vi ser det som mycket meriterande om du har inriktning idrott och hälsa samt matematik.

Du är som person flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och arbetslag.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare mellanstadie

Region Gotland