skoljobb.se

Lärare mot fritidshem

Regioner
Utgår

2023-06-08

Ansök nu

Lärare mot fritidshem

En dag på jobbet
Vi söker lärare mot fritidshem. En tillsvidaretjänst och två vikariat. Tillsvidaretjänsten är från 13 augusti 2023. Vikariaten är under höstterminen med tillträde 13 augusti 2023 till Rosenborgsenhetens åk f-3 skola och fritidshem på Majtorpskolan. Tjänsterna är semestertjänster.
Vi söker dig som är driven och intresserad av utveckling av fritidshemmet. I uppdraget ingår att skapa en meningsfull fritid som utmanar och stimulerar elever till lärande. En viktig del i uppdraget är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen utifrån styrdokumenten Vi erbjuder dig ett utmanande och lärorikt arbete tillsammans med kollegorna på skolan. På förmiddagen är ditt uppdrag att skolsamverka i klass, tillsammans med pedagogen i klassen. På em ska du driva utvecklingen av verksamheten på fritidshemmet i samverkan med medarbetarna. Det kan exempelvis innebära att tillsammans utveckla de pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande samt inspirerar till estetiska lärprocesser som musik, bild och form, dans och rollspel. I tjänsten kan det ingå att undervisa i ditt ämne.

Vem är du? 
Du har ett tydligt ledarskap och är engagerad i elevernas sociala utveckling. Att arbeta med elevgrupper som en styrka för att utveckla sociala förmågor ska vara en självklarhet. Du är flexibel och ser utveckling av fritidsverksamheten som spännande och utmanande.
Du arbetar språkutvecklande och har alltid elevens bästa i fokus.

Krav: 
- Examen med lärarlegitimation från lärarhögskolan
- Vi söker dig som är utbildad fritidshemslärare med legitimation eller likvärdig utbildning.
- Har vana av att planera fritidsverksamheten utifrån Lgr22.
- Har vana av att leda arbetet i en elevgrupp.
- Du arbetar lågaffektivt
- Vana att arbeta med elever med NPF variationer
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.       

Personliga egenskaper:
- Det är viktigt att du är en person som i lika hög grad inspirerar som blir inspirerad av andra, att du är engagerad i det du gör.
- Du tänker flexibelt och har initiativförmåga.
- Du vågar pröva nytt och kan omsätta idéer i praktiken.
- Du, liksom vi, sätter eleverna i fokus. Vi ser gärna att du har ett öppet förhållningssätt och är öppen för flexibla lösningar.  

Vi erbjuder dig 
- Tillsvidaretjänst/Vikariat med ev förlängning
- Möjlighet att vara med och utveckla nya arbetsmetoder.
- Engagerade medarbetare och härliga elever.
- Pedagogisk lunch.
- Friskvårdspeng, upp till 3000 kr per år att använda till motions- och friskvårdsaktiviteter.
- En förmånsportal där en uppsjö av erbjudanden finns att utnyttja

Välkommen till oss!  
Rosenborgsenheten är en F–9-skola. Vi består av åk F–3 och fritidshemmet på Majtopskolan och åk 4–9, kommunövergripande särskild undervisningsgrupp och anpassad grundskola för högstadieelever med tillhörande LSS fritids på Rosenborgskolan. Totalt har Rosensborgsenheten ca 800 elever. Det finns en musik- och idrottsprofil på högstadiet dit elever från hela kommunen söker. Du kommer arbeta i ett arbetslag och vara mentor till elever i en klass. Tillsammans med kollegor gör ni elevernas hela skoldag både trygg och full av kunskap! Studiero är viktigt för oss därför har vi gemensamma lektionsstRukturer i vårt dagliga arbete med eleverna. Under kommande läsår fortsätter ett arbete med att stärka upp vårt elevhälsoteam på skolan.

Urval samt intervjuer sker löpande under ansökningstiden och anställning sker utifrån erforderliga beslut tas.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Lärare mot fritidshem

Södertälje kommun - Utbildningskontoret