skoljobb.se

Lärare mot fritidshem/fritidspedagog till Blombackaskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-29

Ansök nu

Lärare mot fritidshem/fritidspedagog till Blombackaskolan

En dag på jobbet  
Som lärare mot fritidshem/fritidspedagog i förskoleklass på Blombackaskolan kommer du ha en viktig roll för att eleverna ska nå målen och växa som människor både socialt och kunskapsmässigt. Du kommer ha två roller, dels att undervisa i vissa ämnen men främst att ansvara för fritiden för eleverna samt att vara den som ansvarar för fritidsverksamhet där eleverna på lågstadiet har möjlighet att gå efter skoltid. Du kommer att tillsammans med arbetslaget skapa en helhet för eleverna där du blir en viktig förebild, inspiratör och möjliggörare för eleverna på förskolan att få en hel skoldag som är meningsfull och lustfylld.  
På skolan finns stora möjligheter för dig att påverka innehållet i rastverksamheten, fritidsaktiviteterna och lärandet på förskoleklass och övriga lågstadiet. Du kommer få stort ansvar men i ett ansvarstagande arbetslag och med ett engagerat kollegium.  
 
Som lärare mot fritidshem/fritidspedagog kommer du få stort ansvar att utveckla fritidsverksamheten i förskolan tillsammans med laget. Du kommer ansvara för att det är kvalitet på rastverksamheten där många vuxna deltar, fritidshemmet där strukturen och innehållet är synligt och pedagogiskt meningsfullt och kopplat till elevens hela dag, du samverkar med lärare på förskolan och har undervisning i det/de ämnen som du är behörig i.  
 
Vem är du?  
Du är erfaren, utbildad och adekvat legitimerad lärare mot fritidshem alternativt fritidspedagog. 
Du är en engagerad pedagog som är tydlig i sitt ledarskap och väl förtrogen med Lgr11 och fritidshemmets uppdrag.  
Vi söker en driven fritidspedagog/lärare mot fritidhem som vill ta ansvare att utveckla skolan tillsammans med arbetslaget och skolans alla aktörer. 
 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt önskar vi att du är positiv, respektfull, målorienterad, lösningsfokuserad och har en elevsyn som överensstämmer med Blombackaskolans värdegrund. ÄRTA- Ärlighet, respekt, trygghet och ansvar.  
 
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetsteam, skolans elevhälsoteam samt skolledningen. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och du har förmågan att skapa en god arbetsmiljö som präglas av ansvar, närhet och autenticitet. Du är väl förtrogen med att jobba i digitala miljöer Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din yrkesroll och skolans arbete. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. På Blombackaskolan är vi viktiga som förebilder i ord och handling, särskilt viktigt hos den som leder fritiden på raster och fritidshem att vara intresserad och skicklig på att arbeta socialt med verktyg som är varierade efter behov.  
 
Du är nytänkande och går från idé till handling med rätt stöd. Runt dig händer det positiva saker och du arbetar mot mål med resultat. Du behöver vara handlingskraftig och kreativ. Du kommer med förslag på förbättringsområden och tar också själv ansvar för att genomföra lösningar.  
  
Vi erbjuder dig  
Ett stimulerande arbete på en skola med höga ambitioner och en vision där vår elevcentrerade undervisning, vårt systematiska kollegiala lärande och vår gemensamma pedagogiska utveckling ger oss en skola med en utpräglat professionell och inkluderande lärmiljö med bästa möjliga förutsättningar för lärande, för alla i organisationen.  
 
Vi är stolta över att vi har ett väl utbyggt och pedagogiskt utvecklat digitalt arbetssätt som präglar verksamheten från F–9 och att vi har en mångkulturell skola som berikar bland annat genom den mångfald av språk och olika perspektiv som ger oss ett självklart omvärldsomfattande och normkritiskt förhållningssätt.  
 
Hos oss kommer du vara en av 80 medarbetare som arbetar vidare i den starkt positiva utvecklingsfas skolan står i och inför och du blir en viktig kraft i det fortsatta visions- och utvecklingsarbetet med att arbeta systematiskt för att förverkliga och tydliggöra Blombackaskolans vision och verksamhetsidé. På skolan finns ett stort intresse för pedagogisk utveckling och initiativ till att samverka, utveckla och diskutera pedagogiska frågor. Vi arbetar i ett omtänksamt kollegium, med klok prioritering, god delegation vilket ger en engagerad skola där vi arbetar lugnt, långsiktigt och hållbart.   
 
Välkommen till oss!  
Blombackaskolan är en F–9-skola med ett geografiskt läge nära kollektiva kommunikationer, centralt i Södertälje. Vi arbetar i ett trivsamt, erfaret kollegium där det finns en uttalad trivsel i både elev- som personalgrupp. Skolan har delvis flerlärarskap, en stabil grundstruktur med arbetslag som enhet för pedagogisk utveckling och ett välfungerande elevhälsoarbete. Det finns en stolthet av att vara del av Blombackaskolan.  
Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns. Blombackaskolan är en mångkulturell skola där vi ser styrkan i olika språk och kulturer och vi värnar om en pedagogik som utgår från elevernas bakgrunder på ett sätt som stärker olikheterna. Kreativitet, nyfikenhet och ödmjukhet är gynnsamt i en mångkulturell miljö samtidigt som struktur, tydlighet och ledarskapsskicklighet är självklara kompetenser i läraryrket för att stärka god undervisning.   
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Lärare mot fritidshem/fritidspedagog till Blombackaskolan

Södertälje kommun