skoljobb.se

Lärare mot fritidshem, Sturebyskolan

Ansök nu

Lärare mot fritidshem, Sturebyskolan

 

Arbetsplatsbeskrivning

Sturebyskolan är en F-9-skola med ca 1200 elever belägen i södra Stockholm. Vi har goda resultat och ett högt söktryck. Fritidshemmet för de lägre åldrarna är fördelat på fyra enheter - en egen för förskoleklass samt tre enheter för åk 1-3.

Arbetsbeskrivning

På Sturebyskolan söker vi medarbetare som har ett brinnande intresse för fritidshemspedagogik och lärande där du utifrån läroplan, elevernas intresse och behov utformar en meningsfull fritid och undervisning. I arbetet utgår du från fritidshemmets kompensatoriska och kompletterande uppdrag i utformandet av verksamheten.

Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Det sker både i klass och under fritidshemstid. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar del av ditt uppdrag och arbete. Alla medarbetare på skolan är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje arbetslag tar fram egna prioriterade mål nedbrutna per termin. Som lärare mot fritidshem utgår vi ifrån att du är insatt i det centrala innehållet och förmågorna i de nya läroplanstexterna för fritidshemmen och att du kan utgår från dessa i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten.

På Sturebyskolan arbetar vi med inställningen att alla elever kan och ska nå läroplanens mål. Sturebyskolans Vision: Inspirerande lärande i en trygg miljö.

Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
• Är en tydlig, relationsskapande ledare och innehar en förmåga att arbetsleda andra
• Främjar kreativitet, nyfikenhet och tilltro.
• Har erfarenhet av att arbeta för att verksamheten utgår från ett vetenskapligt arbetssätt i vardagen.
• Har ambitionen och viljan att vara med och utveckla digitalt lärande inom fritidshemmets verksamhet.
• Kan genomföra utvecklingssamtal där elevernas lärande och utveckling diskuteras.
• Planerar undervisning där eleven dagligen får utveckla sin rörelseförmåga genom fysiska aktiviteter.

Övrigt

En självklar förutsättning är att du kan utföra och delta i samtliga moment och uppdrag som är förenade med yrkesrollen; som tex uteverksamhet, matsituationen, utflykter, mm.

Dela detta jobb

Lärare mot fritidshem, Sturebyskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen