skoljobb.se

Lärare SO årskurs 7-9

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Södervärnskolan är en grundskola med verksamhet för elever i årskurs 7-9. Från höstterminen utökar vi verksamheten med ett mellanstadium och ökar till 550 elever från dagens 400. Upptagningsområdet är södra Visby, Eskelhem, Västerhejde, Träkumla och Stenkumla. 

Södervärnskolan arbetar aktivt med att lägga grunden för ett gott lärandeklimat genom att skapa goda relationer så att eleverna trivs och är trygga. I undervisningen är utgångspunkten den enskilde elevens behov och förmåga som utvecklas i grupp, med god samarbetsförmåga och social kompetens som följd. 

En förutsättning för elevernas lärande är att lärarna kan peka ut nästa steg i utvecklingsprocessen. Detta ger eleverna möjlighet till en målbild att sträva mot och de ska veta på vilket sätt de ska ta sig dit. Eleverna ska lämna skolan som kunskapssökande och kritiskt granskande individer med gott självförtroende, humanistiska värderingar och engagemang. 

Skolan ligger långt framme vad gäller digitala lärande verktyg. På skolan finns bibliotekarie, skolvärdinna, elevvärd och socialpedagog som en extra trygghet för eleverna. Kurator och skolsköterska finns på skolan dagligen. 

Södervärnskolan har en bra idrottshall och tillgång till egna salar för hemkunskap och slöjd. Skolan har ett eget tillagningskök samt ett nyrenoverat skolbibliotek.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig, lärare i samhällsorienterande ämnen till vårt fantastiska kollegium på Södervärnskolan årskurs 4-9, som vill vara med på denna resa tillsammans med oss! 

Du kommer undervisa i årskurs 7-9 samt vara mentor och ansvarig för en klass tillsammans med en kollega. 

Grundtjänsten är undervisning i alla fyra samhällsorienterande ämnen. I uppdraget ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar också att dokumentera elevernas lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetsteam och på skolan. Du kommer att ingå i ett arbetsteam där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. 

Du kommer på Södervärnskolan att mötas av en entusiastisk och kompetent personalgrupp med framåtanda och en vilja att hela tiden utvecklas.

Kvalifikationer

Vi söker dig som: 

• är legitimerad grundskollärare med behörighet i samhällsorienterande ämnen 
• är trygg i din lärarroll, en tydlig ledare och väl förtrogen med skolans styrdokument 
• har förmågan att möta eleverna individuellt och sprida en positiv studieatmosfär i din undervisning 
• kan skapa förtroendefulla relationer med elever och föräldrar, arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i och utanför klassrummet 
• fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. 
• har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Marcus Larsson
    Rektor
    0498-269594, 070-4476834

Dela detta jobb

Lärare SO årskurs 7-9

Region Gotland