skoljobb.se

Arbetsplatsbeskrivning 
Välkommen att söka tjänsten som lärare på Rosenlundsskolans grundsärskola!
Rosenlundsskolan är världen i miniatyr. Vi är stolta över vår mångfald och vet att den berikar hela skoldagen. På skolan finns grundskola med fritids, förberedelseklass för nyanlända och grundsärskola med fritids.
På Rosenlundsskolans grundsärskola arbetar vi för att eleverna får lyckas i sin egen takt och på sina egna villkor. Vi arbetar för att eleverna ska nå så långt som möjligt och vi har höga förväntningar på eleverna. Vi sätter med andra ord inga gränser utan vet att eleverna kan lyckas – det tar bara olika lång tid. Våra elevgrupper är små och personaltätheten hög.

Arbetsuppgifter 
Tjänsten innebär individanpassad undervisning utifrån elevernas förmåga vilket gör att du får använda din kreativitet för att anpassa metoder och arbetssätt. 
Grundsärskolans pedagoger arbetar i nära samarbete med varandra och tillsammans med fritidspedagoger och elevassistenter.

Kompetenskrav 
Legitimerad lärare för att arbeta på grundsärskola, gärna inriktning träningsskola. Du har någon form av lärarexamen och har en inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning i din speciallärarexamen, specialpedagogexamen, lärarexamen eller förskollärarexamen.

Övrigt 
Det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa goda relationer med barn, föräldrar och medarbetare. Viktigt är också att vara en god förebild samt vara initiativrik och drivande i det pedagogiska arbetet. Du har förmåga att se elevers olika behov, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar och få elever att växa och utvecklas. Att vara trygg i lärarrollen och känna stolthet för sitt arbete är också viktiga egenskaper. Grundläggande IT-kompetens är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar länk till beställning av belastningsregistret nedan.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Upplysningar 
Lotta Johansson, rektor, 036 - 10 64 00
Anna Torstensson, bitr rektor, 036 - 10 78 65
Lotten Nyblom, Lärarförbundet, 036 - 10 63 52

Lärare/Speciallärare

Ansök nu

Dela detta jobb