skoljobb.se

Lärare/speciallärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Lövsta Resursenhet är en skola för elever med förstärkt särskilt stöd. Vi tar emot elever från alla Gotlands Grundskolor och Särskolan. Vi har en hög personaltäthet och mycket individuell undervisning.

Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. 

I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i dina ämnen såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. 
Du kommer även vara mentor för några elever och har då övergripande ansvar för de elevernas undervisning, samarbete med vårdnadshavare och andra kontakter som kan vara aktuella för respektive elev.

Kvalifikationer

Lövsta resursenhet har behov av lärare i alla ämnen. Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumssituation, med engagerade och delaktiga elever. Din undervisning kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet. 

Du behöver ha förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika elever tar till sig kunskap och ha förmågan anpassa ditt sätt att undervisning för respektive elev.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

 • Linda Ekedahl
  Rektor
  073-765 84 31

Ansökan

 • Arbetsgivarens referensnummer
  A897815
 • Sista ansökningsdatum
  2019-09-29

Dela detta jobb

Lärare/speciallärare

Region Gotland