skoljobb.se

Lärare textilslöjd åk 3-9

Företag Region Gotland
Regioner
Utgår

2018-12-02

Ansök nu

Lärare textilslöjd åk 3-9

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.


Klinteskolan, som ligger i Klintehamn, hittar du på Gotlands vackra västkust mitt i samhället. Skolan har närhet till både skog och hav, endast några mil utanför Visbys ringmur. Det finns goda kommunikationer till och från arbetsplatsen. Klinteskolan är en kommunal F-9 grundskola och är en av två skolor inom Klinte/Sanda skolområde. Den andra skolan, som ingår i skolområdet, är Sanda skola som är en F-5 skola. Totalt har vi ca 370 elever inom vår verksamhet varav ca 280 går på Klinteskolan. 

På vår skola arbetar vi ständigt för att alla ska bli sedda, både elever och personal. Vi disponerar våra lokaler så att yngre och äldre elever har sina klassrum bredvid varandra. Vi har en övertygelse om att det skapar trygghet och ansvarskänsla 
för varandra oavsett ålder på skolan. Acceptans och kunskap för varandras olikheter är ett av våra ständiga fokusområden. Det arbetar vi ständigt med utifrån vår plan mot kränkande behandling, i vårt internationella arbete samt kamratstödjande funktioner både under skoltid och tiden i fritidshemmet. Vi har höga förväntningar på varandra, både vuxna och elever. Vi tar hand om varandra och alla ska känna sig välkomna. 

Att trivas på sin arbetsplats och att tycka det är kul att gå till skolan är en faktor som är viktig för vår verksamhet, både för personal och elever. Glädje skapar kreativitet och med en stor dos av engagemang utvecklar vi vår skola tillsammans. Vi 
arbetar systematiskt, långsiktigt och med stöd av aktuell forskning. Vi använder oss av våra egna erfarenheter i ett kollegialt lärande. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för vår personal att kunna göra ett bra jobb så att eleverna ska nå 
sina mål och få goda studieresultat. 

Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Klinteskolan och göra skillnad för våra elever. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med många års erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Arbetsuppgifter

Du kommer undervisa i textilslöjd för åk 3-9 på Klinteskolan. Du kommer även att undervisa åk 3-5 från Sanda skola samt elever från vår särskilda undervisningsgrupp Hamnen.

Kvalifikationer

Du som söker är behörig att undervisa i ovan nämnda ämne och årskurser. Vänligen bifoga legitimation i din ansökan. 
Vi söker en kreativ, utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare textilslöjd åk 3-9

Region Gotland