skoljobb.se

En dag på jobbet

Tjänsten innebär att du i ett samarbete med andra kollegor ansvarar för planering, genomförande och bedömning av undervisning i Ronnaskolans kommunövergripande särskilda undervisningsgrupp (KÖSU) Här jobbar vi som ett team för att möta elever som har stora utmaningar med sig i livet. Våra elever har, av olika anledningar, svårt att vistas och tillgodose sig den undervisning som bedrivs i den stora grundskolan. Tillsammans stöttar vi varandra och eleverna genom hela skoldagen. Flexibilitet, samarbete, relationskapande och en vilja att göra skillnad är det som driver oss i vårt arbete. Vi möter eleven där den är för stunden med det stöd som behövs där och då. Tydlighet och tillgänglighet i kommunikationen samt i undervisningen är viktigt i vår verksamhet. 


Vem är du? 

Vi söker dig som:
- Har en genomtänkt kunskaps- och elevsyn
- Ser eleverna på grupp- och individnivå och anpassar din undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar
- Är flexibel och ser samarbete med kollegor som en förutsättning för att nå eleverna på bästa sätt
- Är intresserad av att arbeta med olika arbetssätt och metoder
- Har lätt för att skapa relationer
- Ser vikten av att hålla värdegrundsarbetet levande genom hela skoldagen, varje skoldag

Krav: 
- Du har examen med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i So och Sv
- Du är väl förtrogen med grundskolans läroplan och kursplanerna
- Du är en vitsordat god pedagog
- Du har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Personliga egenskaper:
- Du är samarbetsorienterad och ser vikten av att driva skolans utveckling tillsammans med andra kollegor
- Du ser kvalitet i undervisningen som ett krav för god måluppfyllelse och ser därför till att din undervisning är målstyrd, utmanande och har en innehållslig och metodologisk variation
- Du har förmågan att på ett varierat sätt följa och bedöma elevens utveckling av kunskaper och förmågor, och i samarbete med eleven utveckla dessa
- Du har förmågan att leda en grupp på ett sätt som visar att struktur, relation, trygghet, förståelse, sammanhang och ordning ligger i fokus
- Du är strukturerad och organiserad, men har samtidigt förmågan att vara flexibel och beredd på de vändningar som det dagliga arbetet i skolans värld många gånger innebär


Vi erbjuder dig 

För att du ska få rätt förutsättningar för att utföra ditt arbete och trivas på jobbet erbjuder vi dig arbete med skickliga kollegor, bra stöd i IKT, samarbete med specialpedagog samt hög nivå på kompetensutvecklingen inom läraryrket. 

Här finns en ledning som sätter eleven i centrum och arbetar med öppna dörrar, stöttar samt ser dig som en viktig pusselbit i det gemensamma arbetet för en lyckad skolgång för våra elever.

- Friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
- Pedagogisk lunch till ett subventionerat pris
- Kommungemensamma nätverksträffar inom ditt ämne
- Bra förmåner via förmånsportalen


Välkommen till oss!  

Ronnaskolan är en F–9-skola med tillhörande anpassad grundskola (F-3) samt en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp (7-9) med drygt 650 elever. Ronnaskolan är en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Vi verkar i en mångkulturell miljö, och har förmånen att få arbeta med människor från många olika länder, vilket ger skolan en enorm dynamik. Mötet mellan olika individer berikar till utveckling. Genom samtal skapas en positiv förväntan och nyfikenhet för alla människors olikheter och individens förutsättningar. Våra elever är ambitiösa och intresserade och våra lärare skickliga, engagerade och hängivna.

Trygghet, relationer och kreativa lärandemiljöer anser vi är förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Det är viktigt att varje elev på Ronnaskolan ska känna sig sedd och respektfullt bemött utifrån sina egna unika förutsättningar. I deras lärande ska fokus ligga på elevernas styrkor och vi arbetar på ett främjande och förebyggande sätt för att ge dem de förutsättningar de behöver för en lyckad skolgång. Som stöd har vi ett drivet EHT-team som strävar efter att ge den stöttning och den hjälp som behövs på såväl individ- som gruppnivå. Vårt EHT-team består av två specialpedagoger, två skolsköterskor, en kurator, en SYV och två stormentorer samt ledningen; tre biträdande rektorer samt rektor som alla arbetar på skolan på heltid. Till vårt förfogande och stöd har vi även en skolpyskolog och skolläkare.

På Ronnaskolan arbetar vi med att utveckla nya strategier för lärande, att skapa utrymme för lärare att arbeta med undervisning, uppföljning och kvalitativ formativ bedömning. Samtliga lärare har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att möta våra elever i deras behov.

Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Lärare till kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, Ronnaskolan

Regioner
Utgår

2023-03-31

Ansök nu

Dela detta jobb