skoljobb.se

logga

Lärare till Långsjöskolans högstadium

Regioner
Utgår

2023-04-14

Ansök nu

Lärare till Långsjöskolans högstadium

Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!

Om tjänsten

Inför hösten söker vi nya kollegor till vårt högstadium. Dels växer vårt högstadium, men vi har även behov av nya kollegor pga pensionsavgång och att vår språklärare behöver avlastning. Till hösten letar vi därför efter dig som är har behörighet inom något eller några av ämnena matematik, NO, idrott, tyska och franska. Beroende på ämneskombinationer söker vi 2-3 lärare och kan erbjuda tjänst på 50% respektive 100%. 

Arbetsbeskrivning

Som undervisande lärare hos oss ingår både undervisning med planering och bedömning samt mentorskap. Du ingår även i högstadiets arbetslag och en del av ditt arbete är att tillsammans med kollegiet driva skolans utveckling med barnets bästa och lärande i fokus.  

Utmaningarna

Att arbeta som lärare är en utmaning i sig. Vi vill att du som söker till oss tar dig an ditt yrke och uppdrag på ett nyfiket och sökande sätt. Det kan vara en utmaning att hitta och skapa lärande hos barn och elever som inte upplever sig motiverade till skolan. Vi söker dig som vill anta utmaningen att hitta glöden hos eleverna så att de vill lära sig och att de förstår att kunskap är något att vara stolta över. Du skall ha en vilja och en nyfikenhet att arbeta med ungdomar vars naturliga fokus kanske inte alltid är lärande och skola. Vi förväntar oss att du som söker till oss har elevens bästa och elevens kunskaper i din kompassriktning och att du har förmågan att inspirera och fokusera på läraruppdraget trots att elever som kommer till dig kanske ibland har sociala störningsmoment utanför skolan. 

Kvalifikationer

Legitimerad lärare. 

 • Ett starkt engagemang för att stötta eleverna i deras lärande. 

 • Inställningen att det är viktigt att skapa goda relationer till eleverna.  

 • Förmågan att analysera och ompröva din egna undervisning utifrån elevernas resultat.

 • Ett ständigt elevfokus - att utveckling och förbättring sker med elevens bästa i fokus.

 • Förmågan att anpassa undervisningen till de elever du har i klassrummet. 

 • Ett tydligt och ödmjukt ledarskap där din positiva elevsyn syns. 

 • Förmågan att planera och genomföra en undervisning som för eleverna är meningsfull. 

 • Förmågan och viljan att träna och undervisa eleverna till ansvarstagande och medskapande medarbetare.  

Om arbetsplatsen

Vi är viktiga och vi gör skillnad! 

Långsjöskolan är en mellan- & högstadieskola i Rimbo med ca 450 elever.

Vi är en skola där respekt och öppenhet skall prägla vårt arbete och vi ser det som vårt huvudsakliga uppdrag att forma demokratiska samhällsmedborgare. Vi erbjuder dig arbete i ett proffsigt och engagerat gäng. Vår ambition är att alla skall uppleva studiero och god arbetsmijö i skolan - såväl vuxen som elev. Vi hjälper, stöttar och utmanar varandra. 

Det här läsåret har vi haft undervisningens kvalitet som huvudsakligt fokusområde. I dagsläget har vi många elever med hög frånvaro och flera elever som inte upplever sig motiverade till skolarbetet. Detta vill vi ändra på och arbetar därför aktivt med. 

Lärare och fritidspersonal är organiserade i arbetslag och skolledningen består av en rektor och en biträdande rektor samt en pedagogisk ledningsgrupp som utgörs av rektorer och arbetslagsledare. Skolan har även ett Trygghetsteam samt elevråd.  

I rektorsområdet ingår landsbygdsskolan i Rånäs med ca 65 elever i åk f-6.

Skolorna har var sitt elevhälsoteam bestående av elevhälsosamordnare, skolsköterska, speciallärare, kurator och skolpsykolog.

Alla elever har en egen Ipad och alla klassrum är utrustade med projektorer/smartboards.

Skolan har ett eget skolkök och maten lagas på plats.  

Vi  söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.

Anställningsform

Heltid/Deltid, 2-3 tjänster

Tillträde augusti 2023

Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

Publicerat:

2023-03-14

Sista ansökningsdag:

2023-04-14

Typ:

Pedagogiskt arbete

Tjänst:

Grundskollärare

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Ort:

Norrtälje

Omfattning:

Heltid

Kontaktpersoner

Bitr. rektor Långsjöskolan

Johan Eskhult, johan.eskhult@norrtalje.se, 0175-73960

Fackligt ombud för Sveriges Lärare

Katja Joulak, katja.joulak@norrtalje.se

Facklig representant Sveriges Lärare

Fredrik Jakobsson, fredrik.jakobsson@norrtalje.se

Rektor Långsjöskolan

Annika Ireblad, annika.ireblad@norrtalje.se, 0175-740 41

Om Norrtälje kommun

Norrtälje är en trygg kommun med drygt 63 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.

 • Ungefär 3 450 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare, där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.

 • Vi NPF-säkrar (neuropsykiatriska funktionsnedsättning) våra skolor och förskolor, utvecklar ett hållbart samhälle för alla och satsar på att vara en rökfri kommun att bo och arbeta i.

 • På vår webbplats kan du läsa om vår vision Global livsstil – lokalt liv. https://www.norrtalje.se/varvision

 • Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.

 • Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.

 • Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.

 • Skapa en profilsida hos oss! På så sätt blir det enklare att söka våra tjänster. Länk till profilsida

Dela detta jobb

logga
Lärare till Långsjöskolans högstadium

Norrtälje kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen