skoljobb.se

Lärare till särskild undervisningsgrupp åk 7–9

Ansök nu

Lärare till särskild undervisningsgrupp åk 7–9

En dag på jobbet

Du kommer att ansvara för skolans särskilda undervisningsgrupp för år 7–9. Där kommer du planera både själv och tillsammans med ordinarie lärare för elever som vistas i gruppen. I nuläget har vi elever som bedriver sin undervisning endast i den särskilda undervisningsgruppen samt elever som kommer för stöd i vissa ämnen.
Studiegården, som vi kallar gruppen, är öppen måndag till torsdag kl 08:00–14:00 samt fredagar 08:00–13:00. Du kommer arbeta med en kollega som arbetar mellan 08:00–12:00 samt ha stöd av ämneslärare utifrån behov.
Vår studiegård är hjärtat i vår verksamhet och mycket välfungerande. Det råder lugn och ro. Lokalen ligger i skolan, men är som tre rum med pentry och toalett. Eleverna är från åk 7 till åk 9 och alla är i olika behov av stöd så all planering för eleverna är individuell. Det finns en tydlig rutin för hur planering för varje elev går till som underlättar för dig som lärare och alla elever som är på studiegården har åtgärdsprogram av olika skäl.
På skolan arbetar ett härligt gäng med hög kompetens och driv bland skolledning, lärare och annan kompetens på skolan. Unikt för vår skola är att varje årskurs 7–9 har en huvudmentor som du kommer att arbeta nära kring.  För att du skall komma in i jobbet och skapa relationer med eleverna i lugn och ro kommer du få stöd av nuvarande lärare tills du känner dig redo att ta över
 
Vem är du?
Du är en utbildad lärare med behörighet på högstadiet och lärarlegitimation. Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt, planera och strukturera upp verksamheten och individualisera för eleverna. Du är lugn och trygg och förmåga att arbeta lågaffektivt. Du är väl förtrogen med att dokumentera och skriva åtgärdsprogram i samråd med speciallärare på skolan. Tjänsten kräver att du har erfarenhet av att möta elever i behov av särskilt stöd. Samarbete med kollegor och föräldrar ser du som en självklar del av ditt arbete, då det krävs tät kontakt.
 
Krav: lärarlegitimation åk 7–9, meriterande i ett eller flera kärnämnen.
 
Personliga egenskaper  :
Du har en hög ambitionsnivå och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du är också målinriktad som person.
 
 
Vi erbjuder dig  
- Många skratt med kompetenta kollegor som ställer upp för varandra. 
- Generöst friskvårdsbidrag.  
- Pedagogisk lunch till ett subventionerat pris. 
 
 
Välkommen till oss! 
En arbetsplats med hög ambition och gedigen kompetens i en vacker omgivning. Eneskolan är en F–9-skola med ca 500 elever. På skolan arbetar ca 55 medarbetare.  
Skolan är indelad i fyra arbetslag om 8–10 lärare, F–6, åk 7, åk 8, åk 9. Varje arbetslag ansvarar för cirka 100 elever. I arbetslag 7, 8, 9 är det fyrparallelligt och varje årskurs har en mentor. Arbetslagen arbetar till stor del självständigt med ansvar för bland annat temaarbeten. På skolan finns idag en kurator, skolsköterska, studievägledare och 5 stycken speciallärare, specialpedagoger som har olika ansvarsområden. Skolan har en tydlig struktur och kvalitativa processer som är välkända för alla medarbetare och som kontinuerligt utvärderas.  
Skolan strävar att arbeta ämnesövergripande för att skapa helheter för eleverna. Lärarna samplanerar, sambedömer och utvärderar undervisningen för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls och vi får en kvalitativ undervisning. Här har eleverna en viktig funktion för att de ska vara motiverade och ta ansvar för sitt eget lärande.. Genom tät resultatuppföljning kvalitetssäkrar vi undervisningen och inkluderar vårdnadshavare för att veta att alla elever är på rätt väg mot sina individuella mål.  I alla arbetslag har vi ett aktivt elevhälsoteam som verkar för att alla elever får undervisningen anpassad efter sina behov i den ordinarie klassen
 
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Lärare till särskild undervisningsgrupp åk 7–9

Södertälje kommun – Utbildningskontoret