skoljobb.se

Lärare till Särskild undervisningsgrupp / Studio år 7-9

Ansök nu

Lärare till Särskild undervisningsgrupp / Studio år 7-9

 

Beskrivning

Vår skola

Hjulsta grundskola är en F-9 skola med cirka 400 elever som ligger 100 meter från tunnelbanestationen i Hjulsta, första stationen på blå linjen.. Många elever kommer från olika kulturer och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer, en administrativ chef och en personalgrupp på ungefär 80 personer varav cirka hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av SYV, två specialpedagoger, två kuratorer, skolsköterska och skolpsykolog.

Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade förmågor inför framtiden. Vi som arbetar på Hjulsta grundskola vill göra skillnad, och med stort engagemang och stor kunskap arbetar vi tillsammans.

Nu sätter vi fart på skolans gemensamma utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse. Vårt främsta fokus kommande läsår är utveckling av undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tillgänglig undervisning, digitalisering och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ett  område som alltid är aktuellt liksom samarbetet mellan skola och arbetsliv. Vi lever i en dynamisk värld och vill att alla som arbetar här är flexibla och har ett lösningsinriktat förhållningsätt. Med prestigelöshet och lagarbete löser vi det mesta.

Nu söker vi en lärare som vill arbeta hos oss i en särskild undervisningsgrupp och i ett mindre sammanhang ibland i samarbete med skolans Studio.

Välkommen till en spännande resa med Hjulsta grundskola!

 

 


 

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett team med resurspedagoger där ni har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Som klasslärare i den lilla klassen är det din uppgift att planera och genomföra undervisningen utifrån de mål som finns uppsatta i läroplanen och att följa upp undervisningens kvalité.

Du använder varierande arbetssätt och anpassningar där du utgår från varje elevs tänkande och kunnande. Elevernas behov av stödinsatser kan variera över tid liksom elevantal och vilka årskurser i 7-9 som eleverna tillhör. Du är mentor i klassen och tillhör ett arbetslag. 

 

 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare med bred kompetens från år  4-6 eller 7-9. Särskilt meriterande är det om du har erfarenhet av särskild undervisning eller är speciallärare.

Vi ser gärna att du är intresserad av och har erfarenhet av språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt, liksom erfarenhet att arbeta med digitala verktyg i lärandet.

Som person är du noggrann och strukturerad och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har en positiv elevsyn med ett engagemang som motiverar och stimulerar våra elever. Du har förmåga att skapa ett tydligt pedagogiskt ledarskap i klassrummet som skapar kunskapsutveckling, trygghet och studiero.

Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och arbetskamrater.

 

 

 

 

 


 

 


 

Dela detta jobb

Lärare till Särskild undervisningsgrupp / Studio år 7-9

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen