skoljobb.se

Lärare träslöjd

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-04-21

Ansök nu

Lärare träslöjd

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Solbergaskolan är en arbetsplats med ca 700 elever och ca 90 medarbetare. På skolan finns grundskola 4-9, förberedelseklass för nyanlända elever, en samundervisningsklass och särskilda undervisningsgruppen Tal- och språk. 

Skolan är lokalintegrerad med Särskolan och ett samarbete finns. Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla. 

Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse. Engagerande lärare med rätt behörighet och ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår undervisning i träslöjd i årskurs 3-9. 
Du ingår i ett ämneslag med slöjdlärare som tillsammans planerar och utvärderar undervisningen. Syftet med arbetet är att hålla hög kvalité och att elever skall få en likvärdig undervisning och bedömning. 
Mentorskap för elever/klass ingår i läraruppdraget.

Kvalifikationer

För en tillsvidaretjänst krävs lärarlegitimation. 
Erfarenhet som lärare eller annan arbetslivserfarenhet är en merit. 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Kerstin Andersson
    Rektor Solbergaskolan
    0498-269708

Dela detta jobb

Lärare träslöjd

Region Gotland