skoljobb.se

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Knutbyskolan är en F-6 skola med ca 365 elever som ligger i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Skolan har en skicklig och engagerad personalgrupp och våra elever presterar goda resultat utifrån sina förutsättningar. Skolan har en genrepedagogisk profil där vi fokuserar på elevernas läs- och skrivutveckling vilket visat sig ge resultat över tid. Det råder generellt en god studiero i skolans klassrum och det finns gott om personal på både skol- och fritidsdelen som arbetar tillsammans för elevernas bästa. Våra elever känner sig trygga på skolan till följd av ett aktivt arbete med trygghetsskapande åtgärder som programmet Agera Tillsammans i år 4-6 och en personaltät organisation.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta som klasslärare i år 6 under kommande läsår. I årskurslaget finns även en klasslärarkollega i parallellklassen, två resurspedagoger/lärarassistenter samt två förstelärare som undervisar i matematik/NO respektive engelska. I samråd med kollegerna och med biträdande rektor utformar du undervisningen och ämnesfördelningen så att den blir av så hög kvalitet som möjligt för eleverna och så tidseffektiv som möjligt för kollegiet. Du är mentor för eleverna i den ena klassen men kommer att undervisa i båda klasserna i årskursen. Du har stöd av ett välfungerande EHT i de frågor som rör elevhälsa och stöd eller anpassningar som sker utanför klassrummet.

Kvalifikationer

Du anpassar på ett naturligt sätt din undervisning utifrån de behov som finns i dina klasser. Ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen är nödvändigt då de flesta elever har ett annat modersmål än svenska. Skolan har sedan många år tillämpat genrepedagogiken som arbetsmetod, vilket du kommer att få utbildning i under ditt första år på skolan. Har du kunskap, praktisk eller teoretisk, om elever med NPF-diagnoser eller språkstörning är det en merit då det förekommer i de flesta klasser. Att skapa goda relationer till dina elever och deras vårdnadshavare samt att du har lätt för att samarbeta med lärarkolleger och med andra yrkeskategorier på skolan är det viktigaste för att lyckas med detta uppdrag. 

Övrigt

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Legitimerad och behörig klasslärare år 4-6 till Knutbyskolan F-6

Regioner
Utgår

2023-03-24

Ansök nu

Dela detta jobb