skoljobb.se

Logoped tal- och språkklass årskurs 4-9

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-09-01

Ansök nu

Logoped tal- och språkklass årskurs 4-9

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Solbergaskolan är en arbetsplats med ca 700 elever och ca 90 medarbetare. På skolan finns grundskola 4-9, förberedelseklass för nyanlända elever, en samundervisningsklass och särskilda undervisningsgruppen Tal- och språk. 

Skolan är lokalintegrerad med Särskolan och ett samarbete finns. Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla. 

Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse. Engagerande lärare med rätt behörighet och ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget.

Arbetsuppgifter

Tal- och språkklasserna är en av Region Gotlands särskilda undervisningsgrupper och har elever med generell språkstörning. På Solbergaskolan finns två undervisningsgrupper årskurs 4-6 samt årskurs 7-9. Som logoped i tal- och språkklasserna arbetar du till stor del direkt med eleverna med bedömningar och behandlingar. Logopeden kan också jobba språkstöttande i den dagliga verksamheten som under lektioner och vid andra elevaktiviteter. Logopeden har också i uppdrag att stödja pedagoger genom konsultation och handledning. Du ingår i ett arbetslag med pedagoger och speciallärare.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker är legitimerad logoped gärna med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med generell språkstörning. Det är viktigt att du har förmågan att samarbeta med andra yrkesprofessioner men också att du kan arbeta självständigt. 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Kerstin Andersson
Rektor Solbergaskolan
0498-269708

Dela detta jobb

Logoped tal- och språkklass årskurs 4-9

Region Gotland