skoljobb.se

Lundskolan - 2 grundskollärare

Regioner
Utgår

2018-10-24

Ansök nu

Lundskolan - 2 grundskollärare

Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen ”Järfälla för alla framåt”. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Lundskolan är en skola för ca. 400 elever i förskoleklass till årskurs 5, fritidshem och fritidsklubb. Under hela skoldagen arbetar vi målinriktat för att bidra till elevernas utveckling och lärande. Vi arbetar med lösningsinriktad pedagogik, ett förhållningssätt som genomsyras av ett respektfullt bemötande och tilltro till individens egna resurser och kompetens. Vi har höga förväntningar på oss själva och våra elever.
Skolutveckling prioriterat för oss.
Hemsida: https://www.jarfalla.se/lundskolan
Förutom trevliga arbetskamrater och en god anda på skolan, erbjuder vi friskvård i olika former.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att få möjlighet till att arbeta på en skola där den lösningsinriktade pedagogiken genomsyrar hela verksamheten. Enheten arbetar kontinuerligt med skolutvecklingsfrågor och att utveckla vår pedagogik utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Lundskolan eftersträvar flerlärarsystem, där t ex fyra lärare på mellanstadiet ansvarar för tre klasser. Detta för att skapa goda förutsättningar för kollegialt lärande, specialundervisning och extra anpassningar/särskilt stöd.

- Du är väl förtrogen med Lgr 11 och av att planera och genomföra god undervisning utifrån styrdokument för elevernas högsta måluppfyllelse.
- Du har god förmåga att undervisa och stötta elever, att anpassa undervisningen utifrån elevgruppens behov samt god förmåga att skapa bärande relationer.
- Du kommer att samverka med dina pedagogkollegor på mellanstadiet.
- Du kommer att vara delaktig i fortsatt skolutveckling tillsammans med kollegorna på Lundskolan.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du har högskoleutbildning och är legitimerad lärare.
Du är väl förtrogen med läroplanens målbeskrivningar, undervisning och bedömning.
Du stimuleras av att arbeta i team.
Du arbetar med ett inkluderande och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du är väl förtrogen med IKT som ett av många verktyg för lärande.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Lundskolan - 2 grundskollärare

Järfälla kommun