skoljobb.se

Sollentuna kommun är en av landets bästa skolkommuner. Våra elever når mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan. Vi har en utbildningsstrategi som säger att alla elever ska ha godkänt i alla ämnen, att Sollentuna ska ha landets högsta meritvärden och att alla elever ska känna sig trygga i skolan. Vägen dit, till Sveriges bästa skola, kallar vi för Skolresan.

Nu söker vi en legitimerad lärare i matematik, NO och teknik, för rätt person med försteläraruppdrag.

Edsbergsskolan är en 7-9 skola med särskola. Vi har ca 450 elever och drygt 70 medarbetare fördelade på fyra arbetslag. Skolan har spetsutbildning i matematik, inriktningsklasser i engelska, idrott, NO/Ma och musik samt en förberedelseklass. Skolan ligger “mitt i byn” i Edsberg med goda kommunikationer, men ändå nära till kultur och natur. Vi har eget kök som serverar vällagad mat med ett rikt salladsbord. Skolan är känd för sina väl inarbetade traditioner som skapar en vi-känsla. Lokalerna har under det senaste året genomgått en renovering och är ljud- och ljusanpassade. I Sollentuna kommun arbetar lärare och elever med Googles plattform, G-suite, som bland annat består av Google Drive vilket möjliggör ett organiserat digitalt lärande mellan elever och kollegor. Alla lärare och elever har tillgång till en egen dator.

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik med gymnasiekompetens samt NO och teknik för åk 7-9. I din tjänst kommer det ingå undervisning i våra mateamatikspetsklasser men även Ma/No/Tk i de klasser som inte är spetsklasser. Vi tror att du är en kompetent och engagerad lärare med stor förmåga att möta varje elev på bästa sätt. Du är en trygg vuxen och din undervisning är kreativ och stimulerande, samtidigt som den vilar på forskning och beprövade metoder. Du är en tydlig ledare, har höga förväntningar på dina elever och har lätt för att skapa goda relationer. Du ska kunna ta initiativ och utveckla arbetssätt tillsammans med elever, vårdnadshavare och kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. För rätt person kan vi erbjuda ett försteläraruppdrag.

Uppdraget som förstelärare i matematik

Som Förstelärare är kärnuppdraget undervisningen. Ditt uppdrag är att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för elever att nå en hög måluppfyllelse. Detta gör du utifrån våra gemensamma strategier som betonar vikten av att utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap, att utveckla en lärande organisation där du är beredd att dela med dig och bjuda in till klassrumsbesök och pedagogiska diskussioner.

Du kommer också att ha ett uppdrag som är kopplat till ditt försteläraruppdrag där du förväntas driva någon del i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan i samarbete med andra eller i ett eget uppdrag som utarbetas tillsammans med skolledningen.

Det finns en förväntan från barn- och utbildningskontoret att du även deltar aktivt i kommungemensamma arrangemang och är aktiv i att sprida kunskaper vidare till kollegor inom organisationen. Ett sådant forum är LUC där du som förstelärare är en självklar deltagare i styrgruppen.

Alla förstelärare måste teckna ett sk. 40+5-avtal, dvs 40 timmars arbetsplatsförlagd tid.

Kvalifikationer

För att lyckas med uppdraget som Förstelärare förväntar vi oss att du är en tydlig ledare med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, personal och föräldrar. Du har en särskilt god förmåga att skapa goda elevresultat och hög elevdelaktighet. Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i modern skolforskning och du har ett tydligt fokus på resultat.

Krav:

  1. Behörig lärare, examensbevis, lärarlegitimation

  2. Kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet.

  3. Se möjligheterna med IKT som en naturlig del i din undervisning och arbeta för ett omdefinierat lärande utifrån Puenteduras SAMR-modell

  4. Ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

  5. I övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Anställningsomfattning:

Heltid 100 %

Anställningsform:

Tillsvidareanställning med tillträde 7/1-2019

Legitimation uppvisas vid eventuell intervju.

Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan snarast, dock senast 25/11-2018.

All form av rekryteringshjälp undanbedes vänligen.

För frågor om tjänsten kontakta biträdande rektor Tina Fellenius, 073-915 20 33

Du kan också läsa mer om vår verksamhet på hemsidan www.edsbergsskolan.se, samt följa oss på Facebook, www.facebook.com/Edsbergsskolan

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner:
Tina Fellenius 
mob: +46 0739152033

Ma/No/Tk-lärare åk 7-9 med förstelärarskap i matematik

Ansök nu

Dela detta jobb