skoljobb.se

Mellanstadielärare med intresse för undervisningsutveckling sökes.

Regioner
Utgår

2022-08-14

Ansök nu

Mellanstadielärare med intresse för undervisningsutveckling sökes.

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

 

Stockholm Stad, Utbildningsförvaltningen, Hedvig Eleonora skola.

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

 

Arbetsplatsbeskrivning

Hedvig Eleonora skola är en kommunal skola för årskurserna F-6 som ligger på centrala Östermalm. Skolans verksamhet innefattar även fritidshem och fritidsklubb. Skolan fyller snart 160 år och har helt nyrenoverade lokaler både inomhus och utomhus. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer, en administrativ chef och en personalgrupp på ungefär 50 personer varav cirka hälften är lärare. I vårt elevhälsoteam arbetar bland andra speciallärare, resurslärare, kurator, skolsköterska.

Elevens hela dag är i fokus och vi strävar alltid efter att alla elever ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på lika villkor. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att nå de högsta resultaten. Vi har höga förväntningar på våra elever och de på oss.

För ökad kunskap om ledning och stimulans, extra anpassningar och kännedom om när särskilt stöd är aktuellt deltar lärarna under detta läsår i specialpedagogiska lärarlyftet.

Med syftet att höja elevernas måluppfyllelse och för att skapa utmaningar och ökad lust att lära så fokuserar vi på att utveckla undervisningen. Under höstterminen kommer lärarna genomföra en kartläggning där de tillsammans identifierar vad som är svårare och vad som är lättare att undervisa om. Utifrån detta resultat fortsätter arbetet med att systematiskt utveckla undervisningen för att våra elever ska kunna nå ännu högre måluppfyllelse.

Skolans Trygghetsteam arbetar systematiskt med att följa upp elevernas upplevelse av trygghet samt arbetar aktivt med trygghetsskapande aktiviteter.

Vi söker dig som med kunskap och engagemang vill utföra ett arbete som överensstämmer med skolans vision; ”Varje elev som lämnar Hedvig Eleonora skola har hög måluppfyllelse, god självkännedom, gott självförtroende och en god kommunikationsförmåga samt en bibehållen lust att lära och anta nya utmaningar”.           

Läs mer om vår skola på hedvigeleonoraskola.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Rollen innebär att vara mentor och lärare i främst åk 6. Du kommer att undervisa främst i matematik, NO och engelska. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat planering, genomförande, uppföljning och bedömning. Du har ett nära samarbete med skolans andra lärare samt övrig personal.

Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till utveckling av undervisning och ett kollegialt lärande genom att:

  • skapa en trygg lärandemiljö
  • tro på alla elevers förmåga att lära
  • delta i utvecklingsarbete med målet att utveckla ny kunskap för egen del, för kollegor och för professionen som helhet.
  • genomföra en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vi lever i en dynamisk värld och vill att alla som arbetar här är flexibla och har ett lösningsinriktat förhållningsätt. Med prestigelöshet och lagarbete går det mesta att lösa.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i åk 4-6, främst i matematik och engelska.  För tjänsten krävs att du är en tydlig ledare som leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.

Som person är du noggrann och strukturerad och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har en positiv elevsyn med ett engagemang som motiverar och stimulerar våra elever. Du har ett högt kvalitetstänk och är väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har lätt för att ta beslut, även i mer tidspressade situationer.

Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för din egen utveckling. Vi vill även att du har förmågan att reflektera systematiskt över det praktiska arbetet och att du gör dina elever delaktiga i planeringarna. Vi ser gärna att du är van att använda digitala verktyg i din undervisning. Vi har smartboards i varje klassrum och varje elev i åk 4–6 har en egen dator.

Övrigt

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms Stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Intervjuer och rekrytering sker löpande under tiden för annonsering.  Tillsättning av tjänst kan ske under pågående annonsering.

 

Vecka 29 - 30 är Bitr. Rektor Eva Age rekryteringsansvarig:

eva.age@edu.stockholm.se

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Mellanstadielärare med intresse för undervisningsutveckling sökes.

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen