skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

Mockasinen och Broskolans grundsärskolor ingår i Solbergaskolan som är belägen i norra Älvsjö. Skolan har ca 300 elever varav 35 elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner för ämnesområden. Grundsärskolan innefattar skolverksamhet,fritidshem samt korttidstillsyn. Pedagogisk personal består av specialpedagoger och särskollärare samt elevassistenter (pedagogiska utförare) samt köksbiträde, skolsköterska och 2 biträdande rektorer.Personalgruppen består av ca 42 personer. Verksamheten kännetecknas av ett högt engagemang och utvecklingsdriv.

Arbetsbeskrivning

Befattningens uppdrag är elevsocialt med administrativa inslag och består av 50% lärarassistent och 50% elevassistent särskola.Det innebär att lärarassistentens ansvarsområde är att vara en resurs som kan stödja och avlasta lärares uppdrag att undervisa. Befattningen är i huvudsak praktiskt utförande och har till största del rutinmässiga arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Hantera beställningar och ändringar gällande persontransporter.

• Samplanera och administrera friluftsdagar, studiebesök, m.m.

• Förbereda undervisningsmaterial (ex ladda plattor).

•Begränsad administration under viss tid (ex skriva kallelser, information om ex fortbildningsdagar och gemensamma schemabrytande aktiviteter).

• Göra vissa inköp/beställningar.

• Övriga arbetsuppgifter kopplat till skolans verksamhet kan tillkomma.

Kvalifikationer

Förmågor: Kunna tolka sociala interaktioner hos elever, vara en vuxen förebild, trygg och tillitsskapande. Uppdraget innebär mycket elevkontakter vilket förutsätter att medarbetaren uppträder som en god förebild för eleverna.

Övrigt

Tjänsten består av 50% lärarassistent och 50% elevassistent särskola.

Mockasinens grundsärskola söker lärarassistent/elevassistent särskola.

Ansök nu

Dela detta jobb