skoljobb.se

Modersmålslärare

Företag Region Gotland
Regioner
Utgår

2019-11-24

Ansök nu

Modersmålslärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Enheten för modersmål består idag av drygt fyrtiofem medarbetare. Enhetens uppdrag är att handleda förskolans pedagoger gällande flerspråkighet, undervisa i modersmål, studiehandleda flerspråkiga och ta emot nyanlända elever vid ankomst till Gotland. Enheten tillhandahåller personal till för- och grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen och den centrala mottagningsverksamheten, Lotsen, för nyanlända elever 6-19 år. Enheten stödjer både kommunala och fristående verksamheter.
 

Arbetsuppgifter

Att arbeta som modersmålslärare i Region Gotland innebär att du ska kunna;
- Undervisa i i ämnet modersmål
- Studiehandleda nyanlända elever i skolans alla ämnen from f-klass tom vuxenutbildning
- Stödja nyanlända elever vid ankomst till Gotland

I tjänsten ingår att samarbeta och kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att självständigt bedriva undervisning utifrån skolans styrdokument. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.

Då vi har många skolor på Gotland kan arbetet innebära både när- och fjärrundervisning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarutbildning och/eller erfarenhet av att undervisa elever/studerande i följande språk: arabiska, tyska, och tigrinja.

Krav för att erbjudas en tillsvidaretjänst är att den sökande:
- har kompetens för att undervisa i det aktuell ämnet eller på den aktuella kursen
- är lämplig för att undervisa barn, unga och vuxna
- har minst gymnasial utbildning från hemlandet eller Sverige
- har godkänt betyg i SVA 3 eller motsvarande
- har tillräckliga kunskaper för att kunna använda dator/iPad som ett digitalt verktyg i undervisningen
- har minst ett års erfarenhet av undervisning i Sverige och har goda referenser

B-körkort och tillgång till egen bil är meriterande.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Modersmålslärare

Region Gotland