skoljobb.se

Nynäshamns kommun behöver dig med andra språk!

Om arbetsplatsen

Nynäshamn är en expansiv skärgårdskommun och en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Här finns naturupplevelser i lättåtkomlig ytterskärgård, en livskraftig landsbygd och en stad granne med havet. Här finns bra kommunikationer med både pendeltåg och motorväg.

Tillsammans skapar vi tillit genom att vara engagerade, öppna, modiga och respektfulla i alla våra möten. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning och kulturell mångfald bidrar till. Läs mer om kommunen på www.nynashamn.se

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar skola, förskola, bibliotek, fritid och kulturverksamhet samt måltidsverksamhet.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda alla boende i kommunen goda utbildningsmöjligheter. Genom intellektuell, emotionell och social utveckling når alla elever målen i alla ämnen.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i Nynäshamns grundskolor och gymnasium.

Vi söker följande språk.

Polska – 15 timmar studiehandledning och 2 timmar modersmålsundervisning

Italienska: 2 – timmar studiehandledning i veckan

Georgiska: 6 - timmar studiehandledning i veckan

Lettiska: 1 – 2 timmar modersmål i veckan

Tagalog: 4 timmar studiehandledning

Thai: 4 timmar studiehandledning

Uzbekiska: 4 timmar studiehandledning

Swahili: 2 timmar studiehandledning

Urdu: 3 timmar studiehandledning

I dina uppgifter som modersmålslärare ingår att undervisa eleverna i deras modersmål utifrån skolans styrdokument. Kartläggning av elevens kunskaper kan bli en del i arbetet. Även prövningar inom modersmålet kan ingå.

I dina arbetsuppgifter som studiehandledare ingår att i samarbete med elevernas ämneslärare, handleda elever utifrån kursplaner och kunskapskrav i skolans samtliga ämnen. Vid behov är du även behjälplig med översättning under elevmöten samt vid överförande av information mellan skola och elev/hem. Du förväntas ta en aktiv del i det vardagliga arbetet samt bidra till arbetslagens och elevernas utveckling för att nå högre måluppfyllelse. Du ska vara väl insatt i skolans styrdokument och kunna omsätta dessa i det praktiska arbetet.

Som modersmålslärare och studiehandledare kommer du att arbeta i olika skolor i kommunen. Det innebär att du kanske behöver förflytta dig under dagen. Du kommer att arbeta både självständigt och i arbetsgrupp. Delta i APT-möten och andra pedagogiska möten. Du skall också hantera lektionsplanering, avstämning med olika ämneslärare i deras respektive ämne samt sköta närvarorapportering av dina elever.
Flexibilitet är av stor vikt då scheman och elevunderlag kan ändras under terminen.

Kvalifikationer

Dina språkkunskaper i svenska bör vara goda och du skall ha inblick i svensk tradition och kultur. Du har en akademisk bakgrund där lärarutbildning är meriterande.
Erfarenhet av svensk skola och skolkultur och insikt i skolornas läroplaner är en merit. Pedagogisk förmåga är ett krav. Du har högskoleutbildning och erfarenhet av att undervisa, gärna tidigare erfarenhet av arbete med modersmål och studiehandledning inom grundskola och gymnasium. Du är van att hantera digitala läroverktyg vilka du också använder i din undervisning i enlighet med läroplanen.

Du är självständig i ditt uppdrag och kan driva det som förväntas utifrån styrdokument, pedagogisk planering och kursplanen.
Du som person ska ha förmåga att skapa goda relationer med elever vilket ger studiero och engagemang i undervisningen.

God samarbetsförmåga och flexibilitet är nödvändiga egenskaper.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning och tillsvidareanställning

Omfattning: Deltid eller timrapportering i varierande tjänstgöringsgrad

Tillträde:   Snarast


 

Det här erbjuder vi dig!


Välkommen till Nynäshamn! En unik del och plats i Stockholms län. Till ytan är vi en av länets största kommuner, samtidigt kan vi erbjuda medarbetare många av de fördelar en mindre organisation har. Här är det alltid nära till invånarna och till samarbete mellan olika enheter, avdelningar och förvaltningar. Det är lätt att påverka –både för kommunen i stort och för enskilda individer – och vi kan dessutom följa resultatet av arbetet på nära håll.


Vi som jobbar här delar viljan och ambitionen att ge den bästa servicen till kommuninvånarna. Många gånger är det utmanande att jobba kommunalt. Det innebär ofta att ställas inför komplexa situationer och beslut –men i Nynäshamn har vi ett öppet klimat där vi uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
I Nynäshamn är vi stolta över våra stora grönområden, våra åkrar, skogar och havet som breder ut sig på tre sidor om kommunen. Här finns alltid miljöombyte och andrum på gångavstånd. Så oavsett var du jobbar i kommunen, bidrar vår rika natur till en bättre arbetsmiljö.


Välkommen med din ansökan!

 

Kontaktpersoner

Monika Lundstedt

 

 

monika.lundstedt@nynashamn.se

AnsökTillbaka

Modersmålslärare och studiehandledare

Ansök nu

Dela detta jobb