skoljobb.se

Nya Skälbyskolan söker lärare till F - 3.

Regioner
Utgår

2018-06-21

Ansök nu

Nya Skälbyskolan söker lärare till F - 3.

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra förskolor och skolor ska barnen/eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Nya Skälbyskolan (F - 3) är en del av skolområdet Häggviks förskolor och skolor, som ligger norr om Sollentuna C med promenadavstånd till pendeltågsstation. Enheten består förutom Skälbyskolan av Häggviksskolan (4-9) och förskolorna Linné, Smultronstället och Skälby förskola.

Vi söker en legitimerad lärare som är tydlig, närvarande och engagerad. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med yngre elever och ha en vana att ta ansvar för elevernas lärande och resultat. Du har god samarbetsförmåga, är handlingskraftig och lyhörd. Som lärare skapar du goda relationer med kollegor, elever och föräldrar och har varje elevs bästa i fokus. Du har goda kunskaper inom IT-användning då skolan arbetar med digitala verktyg i undervisningen. Vi har fokus på trygghet och ett klimat i klassrummet som främjar inlärning och utveckling.

Vi tror att alla möten är värdefulla och arbetar för att vara en tillgänglig skola för alla elever.

Kompetenskrav

 • Du ska med olika insatser och metoder väcka elevernas lust och intresse till fortsatt lärande

 • Du ska verka för att skapa en god och trygg lärandemiljö som är inkluderande för alla elever

 • Du har intresse för skolutveckling och goda kunskaper om aktuell forskning om framgångsfaktorer i skolan

 • Du har kompetens i och erfarenhet av läs-och skrivutveckling och att arbeta språkutvecklande

 • Du ska ha en adekvat lärarexamen med legitimation

Arbetsuppgifter/uppdrag

 • Du genomför det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan tillsammans med skolans arbetslag

 • Din undervisning ska leda mot en ökad måluppfyllelse för eleverna

 • Du skapar trygghet och studiero för eleverna under det dagliga arbetet i skolan

 • Du arbetar språkutvecklande i alla ämnen

 • Du gör Skälbyskolan till det självklara valet för eleverna i närområdet

 • Som lärare hos oss blir du en del av det fortsatta arbetet med att skapa en tillgänglig skola för alla elever.

Vi erbjuder

Du kan läsa om våra förmåner på länken nedan:

https://www.sollentuna.se/sv/naringsliv--jobb/Jobba-i-Sollentuna-kommun/Formaner-for-dig-som-jobbar-i-Sollentuna-kommun/

Tjänsten är heltid och vi tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde 2018-08-13

Dela detta jobb

Nya Skälbyskolan söker lärare till F - 3.

Sollentuna kommun