skoljobb.se

Nyfikna, engagerade och erfarna BARNSKÖTARE sökes till de kommunala förskolorna i Bollstanäs. 
(Det kan ev. finnas tjänster även på andra förskolor inom VKF.)  
 
Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden.  
 
Förskolorna Borgen och Bryggan 
Förskolorna Borgen (fem avd.) och Bryggan (fyra avd.) tillhör Väsby Kommunala Förskolor (VKF). Förskolorna bedrivs i fristående byggnader i ett vackert naturnära område.  
 
Vi söker två barnskötare 100% från 180806. Ev kan det även finnas andra lediga barnskötartjänster inom organisationen till hösten.  
 
Borgen och Bryggan är moderna förskolor som följer med i vad som händer i omvärlden och i den pedagogiska utvecklingen. Vi har handledning för personalen inom pedagogisk dokumentation och projektarbete. Alla arbetar aktivt för att skapa stimulerande miljöer, både inne och ute. Utomhuspedagogik har det sista året varit ett fortbildningsområde som nu börjar sätta spår i verksamheten. Barnens intressen, tankar och idéer ska tas på allvar och påverkar vår planering och innehållet i verksamheten.  
 
Det bedrivs ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från frågeställningen ”Hur arbetar vi för aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga?” Reflektion krig mål och pedagogiskt uppdrag är viktigt för verksamhetens utveckling. Vi satsar på fortbildning inom digital utveckling, tecken som stöd och utomhuspedagogik.  
I vårt dagliga arbete med barnen integreras de digitala verktygen och dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material. Det finns ett stort utbud av digitala verktyg på varje förskola. Vi ser ett demokratiskt värde med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn har tillgång till tekniken i hemmet. Vi har en förskollärare inom VKF som arbetar som digitalista, som en del av sitt uppdrag. (Besök gärna hennes blogg ”Digitalistorna” samt Väsby Lärlabb för att bekanta dig med det arbete vi bedriver.)  
 
Stor organisation en styrka  
Väsbys kommunala förskolor består av sju förskolor och kommer till hösten 2017 att ha totalt 43 avdelningar. Ledningsgruppen består av en enhetschef, en förskolechef och fyra biträdande förskolechefer. Att vara många minskar sårbarheten och underlättar kunskapsspridning. Gemensamma frågor är exempelvis fokusgrupper, kollegialt lärande, pedagogisk utveckling, personalens fortbildning och organisation.  
Arbetsuppgifter:  
Som barnskötare ska du vara delaktig i att organisera och presentera aktiviteter, miljöer och material utifrån barnens intressen på ett sätt som väcker barnens nyfikenhet. Du ska förena arbete med omsorg och trygghet med lärande och utveckling. Du ska arbeta för att få vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten och vara lyhörd för föräldrarnas olika behov.  
 
Du ska dela vår inställning till att digitala verktyg ska vara kompletterande arbetsmetoder till det vi redan gör och vara nyfiken på att lära dig nytt. Förskolans läroplan, Barnkonventionen och våra utvalda mål i det systematiska kvalitetsarbetet är vägledande i vårt arbete.  
 
Kvalifikationer  
Vi söker en erfaren, ansvarsfull och engagerad barnskötare. Du ska vara lösningsfokuserad, samarbetsbenägen och tycka att det känns spännande med nya utmaningar.  
Du ska  
-    vara inställd på att arbeta målinriktat i projektform, vara intresserad av att bidra till verksamhetens utveckling samt ta initiativ till insatser och förbättringar.  
-    kunna använda ipad, smartphone, dator och vara intresserad av att lära mer och nytt.  
-    kunna prata bra svenska, ytterligare språk är meriterande.  
 
Kontaktperson:  
Malin Johansson, biträdande förskolechef, tel. 08-5909 7864  

Ansökan 
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post och brev. Alla ansökningar hänvisas till angiven länk i annonsen. 

Mångfald 
Upplands Väsby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Finskt förvaltningsområde 
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde. 
Informera därför gärna om du är finskspråkig. 

Annonssäljare m.fl. 
Vi har gjort vårt val av annonseringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt med annonssäljare, samt säljare av andra rekryteringsstjänster. 

FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Nås via kommunens växel, tfn 08-590 970 00
SYSSELSÄTTNINGSGRAD
100% 

ANSTÄLLNINGSFORM
Tillsvidareanställning 

TILLTRÄDESDATUM
180806 

SISTA ANSÖKNINGSDAG
2018-06-29 

NYFIKEN, ENGAGERAD OCH ERFAREN BARNSKÖTARE

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-06-29

Ansök nu

Dela detta jobb