skoljobb.se

Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.

Finspångs kommun har idag drygt 22 000 invånare. Kommunen präglas av tillväxt, utveckling och befolkningsökning sedan 2009 – vilket ställer krav på såväl investeringar i infrastruktur, bostäder och fastigheter som på en utvecklingsorienterad organisation. Näringslivet domineras av högteknologiska internationella industrier. Närheten till naturen och ett stort utbud av idrotts- och motionsanläggningar, bland annat ett äventyrsbad med friskvårdsanläggning, är några av våra lokala plusvärden.

Genom Vision 30/35 siktar vi på att bli 30 000 invånare år 2035. I arbetet med detta är skolor och utbildning utpekade som centrala framgångsfaktorer. Finspångs kommun arbetar aktivt för att de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, ska prägla kommunens styrning och ledning.

Kommunen är organiserad i sektorer under en verksamhetsnämnd; kommunstyrelsen. Finspångs kommun har cirka 1 800 anställda. Vi blev utsedda till Årets Employer Branding-kommun 2018 och var nominerade till Årets kulturkommun 2018.

Beskrivning
På Nyhemsskolan går det ca 285 elever i årskurs 7-9.

Vår verksamhet präglas av
trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum. Vi arbetar målmedvetet för att skapa tillit och förtroende mellan elev och personal och skapa förutsättningar för att elever ska kunna känna trygghet, ha framtidstro och utveckla sina kunskaper. Hos oss ska varje individ ha möjlighet att utvecklas för att uppnå sin egen potential och det gäller såväl elev som personal. Känner du att du vill vara en del
av Nyhemsskolan och vår verksamhetsidé med fokus på ”trygghet, kunskap och framtidstro”, ska du söka tjänsten hos oss.

Arbetsuppgifter
Du är till för alla elever på Nyhemsskolan från årskurs 7-9 inom både grundskola och grundsärskola. Du har som uppgift att stödja eleven i att fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval på kort och lång sikt.

Du kommer även att arbeta med handledning till pedagoger i åkF-6 när det gäller studie- och yrkesvägledning och deras arbete med framtagande eller revidering av gällande SYV-plan. Du ingår i Nyhemsskolans elevhälsoteam samt i arbetslag 9 för att bidra till stöd i arbetet kring elevernas måluppfyllelse och framtida gymnasieval.

Du ger elever, föräldrar och personal kunskaper och information kring arbetsmarknad och utbildning, har kontakt med olika externa intressenter, t ex näringsliv och andra utbildningssamordnare. På skolan har vi en SYV-profil som innebär att alla elever i åk8 (grundskolan) har undervisning i självkännedom, ekonomi och arbetsmarknad. Eleverna gör även ett fördjupningsarbete kring valfritt yrke. Här arbetar du tätt tillsammans med pedagoger i arbetslag 8 och planerar, driver och genomför SYV-profilen. 

Kommunen har en PRAO-samordnare som du också kommer att arbeta tillsammans med för att skapa möjligheter för eleverna till intressant och meningsfylld PRAO. 

Kvalifikationer
Du behöver en examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet 

Villkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Övrig information

Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.

För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun.

Finspångs kommun är finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har goda kunskaper i finska, eller andra språkkunskaper, som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.

I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Nyhemsskolan 7-9 söker Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Regioner
Utgår

2020-11-05

Ansök nu

Dela detta jobb