skoljobb.se

Organisationsövergripande specialpedagog Fruängens skola

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-04-15

Ansök nu

Organisationsövergripande specialpedagog Fruängens skola

Arbetsplatsbeskrivning
Fruängens skola är en F-9-skola med 650 elever. Skolan ligger i anslutning till Fruängens centrum med närhet till goda kommunikationer - tunnelbana och bussar. Området präglas av en bebyggelse från 50- och 60-talen men även nyare bostadsområden. Skolan består av sex byggnader vackert belägna runt en skolgård med tallar och stora ytor att leka och röra sig på. Klassrummen är moderna och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Interaktiva skrivtavlor finns i alla klassrum. Vi har skolbibliotek, god tillgång till läsplattor och bärbara datorer. Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog samt speciallärare som representerar respektive arbetslag i elevhälsoteamet. 

Arbetsbeskrivning
Vi söker en engagerad specialpedagog till vår skola. Vi söker dig som är legitimerad lärare och specialpedagog med erfarenhet av arbete i skolans alla aktuella årskurser.

Du kommer att arbeta i hela organisationen F-9 och bidra till att alla elever får den ledning och stimulans i undervisningen de har rätt till. Du har alltid eleven i fokus. Du är lösningsfokuserad och har lättare att se möjligheter än hinder. Du arbetar med att utveckla våra lärmiljöer och förhållningssätt. Du handleder och stödjer lärare och övrig personal i arbetet med att möta varje elevs behov på bästa sätt.
Du har det övergripande ansvaret för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd på skolan. Du ansvarar tillsammans med skolledning och speciallärare för åtgärdsprogramsprocessen. Du är väl förtrogen med läroplan och skolans övriga styrdokument. Du deltar i skolans elevhälsoteam och du leder elevkonferenser. Du är även insatt i den senaste forskningen och sprider dessa kunskaper vidare inom organisationen.

Då du kommer vara ensam specialpedagog och ha mycket handledning av skolans personal i tjänsten, kommer du behöva kunna arbeta självständigt samt har erfarenhet av att leda och utveckla andra medarbetare.

Övrigt
Rekryteringen sker fortlöpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
 

Dela detta jobb

Organisationsövergripande specialpedagog Fruängens skola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen