skoljobb.se

Oxbacksenheten söker en speciallärare/specialpedagog!

Regioner
Utgår

2021-01-20

Ansök nu

Oxbacksenheten söker en speciallärare/specialpedagog!

En dag på jobbet  
Oxbacksenheten är en treparallellig F–9-skola med fantastiska, vetgiriga och ambitiösa elever. Du kommer att arbeta med åk 4–9 eller enbart ett stadie och undervisa i olika ämnen. Du får en unik chans att tillsammans med andra skickliga pedagoger påverka hur undervisningen kommer att ske på lång sikt. Du kommer att undervisa och stötta elever i deras utbildning.Du kommer arbeta med undervisning för enskilda elever eller elever i grupp samt ansvara för kartläggningar och annan dokumentation. Du är väl förtrogen i ditt arbete med digitala verktyg och du kommer att vara med och utveckla och använda digitala hjälpmedel i lärprocesserna.  Du ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar tillsammans med andra funktioner i syfte att stärka stödet på skolan. Kollegialt lärande är ett pågående arbete i vår verksamhet och bidrar till utveckling för såväl dig, dina kollegor och elever. I tjänsten ingår även dokumentation av åtgärdsprogram, planering, handledning av elever, föräldrasamverkan samt att utveckla och utvärdera den pedagogiska verksamheten. Du har fokus på kvaliteten i undervisningen genom återkommande reflektion och analys av pedagogiskt ledarskap samt mål- och resultatstyrning. Skolans värdegrund vilar på en ansvarskultur där det är viktigt att alla är med och definierar behoven och tillsammans prioriterar efter de resurser som finns.

Vem är du?  
Krav:  

Oxbacksenheten söker dig som är erfaren, utbildad och legitimerad lärare med lärarlegitimation från lärarhögskolan med påbyggnadsutbildning till specialpedagog/speciallärare. Du är väl förtrogen med skola som organisation och är väl bekant med uppdrag och styrdokument. Du är tydlig, modig och empatisk och vill tillsammans med oss på Oxbacksenheten fortsätta arbetet med att utveckla elevhälsoarbetet. Du har ett nära samarbete med övriga pedagoger på skolan och kommer att driva arbetet med att utveckla pedagogiska utredningar samt göra pedagogiska bedömningar.Vi söker dig som är specialpedagog/speciallärare. Du har en bred kunskapssyn och positiv elevsyn där du utgår från att elever kan och vill. Goda handledande egenskaper och förmåga att skapa relationer till lärarkollegor, elever och vårdnadshavare.

Arbetsuppgifter:
Som specialpedagog/speciallärare i Oxbacksenheten möter du upp och arbetar med elever, lärare och medarbetare arbetar du med elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag
handleder och vägleder du - gör du specialpedagogiska kartläggningar och utredningar leder du arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram Du vill väcka nyfikenhet och motivation hos elever, ser och tror på elevers egna förmågor. Vi söker dig som är motiverad till samarbete där utbyte av erfarenheter och kunskaper är fundamentet. Du har inlyssnande förmågor och bygger kunskap i samarbete med andra medarbetare lokalt och i kommunens samarbetsgrupper av olika slag. Ditt arbete har många kontaktytor. Vi söker dig som arbetar på ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt sätt där du i arbetet använder dig av forskningens påvisade framgångsfaktorer samt IKT som pedagogiskt redskap. Du är en viktig del i skolans elevhälsoteam. I nära samarbete med skolledning är du del i skolutvecklingsarbete inom såväl elevhälsan som med skolövergripande specialpedagogiska frågor.

Dela detta jobb

Oxbacksenheten söker en speciallärare/specialpedagog!

Södertälje kommun - Utbildningskontoret