skoljobb.se

Pedagogisk assistent Söderhamns kommun

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-09-21

Ansök nu

Pedagogisk assistent Söderhamns kommun

Grundsärskolan

Vi söker en pedagogisk assistent till grundsärskolan på Stenbergaskolan.

Dina arbetsuppgifter
I din tjänst kommer du att arbeta som pedagogisk assistent till grundsärskolan och tillhörande fritids.Stenbergaskolan ligger i brukssamhället Ljusne vid Ljusnans mynning. Vi har nära till skog, älv och hav. På skolområdet finns Ljusne Förskola, grundsärskolan och grundskolans skolår F-9. Grundsärskolan har cirka 37 elever fördelade på 7 basgrupper och cirka 30 medarbetare. De senaste åren har skolan arbetat kring 4M som för oss står för; må bra, motivation, medarbetare, måluppfyllelse. Du kommer att arbeta i ett arbetslag i en lärande miljö med betoning på gemensamt förhållningssätt. Ett inkluderingsprojekt mellan de båda skolformerna grundskolan och grundsärskolanfinns som en naturlig del i skolans arbete.

Din profil

Du som söker tjänsten har pedagogisk utbildning gärna förskollärare alternativtbarnskötare. Erfarenhet från arbete i grundsärskolan ses som en fördel. Du har även nytta av att du har erfarenhet av arbete inom utvecklingsstörning, autism eller rörelsehinder från andra verksamheter. Kunskap inom tecken som stöd alternativt teckenspråk är något som vi ser som positivt om du har.

Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du är inte rädd för förändringar utan ser möjligheterna i dom. Du fungerar bra i grupp och har lätt för att relatera dig till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en god lyssnare och har engod förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.Som person är duutåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Har lätt för att skapa kontakter och underhålla relationer ser vi som en viktig egenskap. Att ha en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar är viktigt. Ditt sätt att kommunicera är tydligt och du ser till att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


I Söderhamn genomsyrar innovation och entreprenörskap alla utbildningsnivåer. Barn och ungdomar är medskapare i sitt lärande, för att utveckla förmågan till initiativ och samarbete. Vi arbetar aktivt med integration och inkludering. I barn- och utbildningsförvaltningen är vi cirka 700 medarbetare som möter barn och ungdomar i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och kulturskola. Vi arbetar också med studie- och yrkesvägledning, it-pedagogik, elevhälsa, skolskjutsar och administration. Vi är Söderhamn!

Dela detta jobb

Pedagogisk assistent Söderhamns kommun

Söderhamns kommun