skoljobb.se

Psykolog

Företag Motala kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-08-26

Ansök nu

Psykolog

Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.

Vi gillar dig – och vi hjälper dig att utvecklas. Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.

Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar barns och elevers lärande, hälsa och utveckling mot utbildningens mål. Vårt arbete omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. I Motala kommuns grundskola består elevhälsan av fem elevhälsoteam. Varje team innehåller yrkesgrupperna specialpedagoger, specialpedagoger med påbyggnad tal- och språk, psykologer, kuratorer och sjuksköterskor samt tillgång till skolläkare vid behov. På gymnasiet består elevhälsan av kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog, specialpedagoger samt tillgång till skolläkare vid behov. Motala kommun är med i SkolFam, ett projekt för att trygga samarbetet mellan skola och socialtjänst.

Verksamhet grundskola/särskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt grundsärskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu två psykologer till grundskolan och en halvtid till gymnasiet. Du kommer att ha din anställning i elevhälsan under en gemensam elevhälsochef.

Arbetet utgörs av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser i enlighet med gällande lagstiftning där du och rektorerna på respektive skola kommer fram till gemensamma strategier och upplägg för dina uppdrag.

Psykologen arbetar med konkreta psykologiska metoder och praktiker som är utformade i syfte att främja lärande, utveckling och hälsa. Detta innebär utredning och interventioner riktade mot organisation, grupp och individ med fokus på att stödja utvecklingen från deras nuvarande funktionsnivå till en högre. Till exempel interventioner utifrån den ömsesidiga samverkan mellan lärande hälsa och trygghet, pedagogiskt lärande, grupputveckling och gruppklimat samt utvecklandet av goda lärmiljöer.

KVALIFIKATIONER
Du har psykologexamen och vi ser gärna att du har psykologlegitimation. Kunskap om skolväsendet och dess styrdokument, erfarenhet från elevhälsan och specialisering i pedagogisk psykologi är meriterande.

Du ska ha utbildning, erfarenhet och kompetens för att utföra tilldelade arbetsuppgifter. Du bidrar i organisationen genom din psykologiska kompetens som omfattar olika teorier och modeller som handlar om förutsättningar för lärande, utveckling och hälsa. Te x hur sambandet mellan lärande, utveckling och hälsa ser ut hos både individer och grupper, liksom hur utvecklings- och lärandeprocesser kan stöttas eller hämmas. Din kompetensen omfattar vidare grupp-, system och organisationspsykologi samt kunskap om kriser och konflikter.

Du har god organisations- och samarbetsförmåga och kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.

Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Psykolog

Motala kommun