skoljobb.se

Rektor

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Vi söker nu en rektor som vill vara med och utveckla verksamheten på Roma skolområde. Skolområdet består av Romaskolan som är en F- 9 skola med ca 300 elever samt Vänge skola som är en F- 6 skola med ca 55 elever. Visionen för Roma skolområde, som samtliga medarbetare har varit delaktiga i att ta fram, innebär att vi ska arbeta kunskapsutvecklande och målinriktat med varje elev. Detta sker i samarbete mellan våra elever, personal, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Helhetssyn, ämneskunskaper och trygghet är våra största ledstjärnor. 

Som rektor på Roma skolområde arbetar du nära tillsammans med en biträdande rektor. Du har även ett tätt samarbete med övriga skolledare i Romalinjen och du rapporterar direkt till chefen för grundskolan. Mer information om grundskolan i Region Gotland hittar du på vår hemsida. 

Välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter

Som rektor är du ansvarig för att leda verksamhetens pedagogiska utveckling. Du har resultatansvar för måluppfyllelse, verksamhetsutveckling, budget och ekonomi inom skolområdet. Du kommer att arbeta för att verkställa målen i läroplanen och de kommunala besluten om skolverksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du har ansvar för elever och personal inom skolområdet och du ser samverkan i dess olika former som en viktig del i ledarskapet, där arbetsmiljöfrågorna är centrala.

Kvalifikationer

Vi söker en trygg, tydlig och engagerad ledare som utvecklar arbetet framåt samt främjar delaktighet och arbetsglädje. Eftersom du företräder skolan i olika sammanhang och är skolans ansikte utåt är det av stor vikt att du är bra på att kommunicera och samarbeta med andra. Du har en förmåga att organisera och prioritera samt visar omdöme vid ageranden och beslut. Det är också viktigt att du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i olika situationer. Vi förväntar oss att du, utöver ditt eget ansvarsområde, även tar ett ansvar för den kommunala grundskolans utveckling som helhet. 

Vidare ser vi att du har pedagogisk utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare och vi ser det som meriterande om du har genomfört rektorsutbildningen. 

B-körkort är ett krav för tjänsten.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Torsten Flemming
Grundskolechef
0498-269803

Jane Lindström
Facklig repr för Vision
0498-269527

Fackliga representanter 

Hanna Sällström Jonasson
Skolledarna
0498-269358

Rosita Sundh
Lärarnas Riksförbund
0498-269647

Gunnel Ahlgren
Lärarförbundet
0498-269440

Dela detta jobb

Rektor

Region Gotland