skoljobb.se

Rektor

Regioner
Utgår

2018-09-23

Ansök nu

Rektor

Stentägtskolan F-6

Vi söker en rektor till Stentägtskolan F-6.

Dina arbetsuppgifter

Stentägtskolan ligger centralt i Söderhamn och omfattar idag Stentägtskolan F-3 och Östra skolan 4-6. Från hösten 2019 kommer en ny skola stå klar, den om- och tillbyggda Stentägtskolan, som du kommer att få ansvaret för.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla den nya Stentägtskolan, som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamheten och att leda den i förhållande till de nationella och kommunala styrdokumenten. Vi är en liten kommun med ett stort fokus på utvecklingsfrågor, vi samarbetar med nationellt center, Stockholms universitet för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Som pedagogisk ledare hos oss driver du utvecklingsfrågorna i nära samarbete med dina medarbetare. Inom given budgetram ansvarar du för verksamhetens organisation och medarbetare. Du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp där alla kommunens rektorer ingår och tillsammans arbetar ni för att utveckla förskolan och skolan i Söderhamn mot målbilden ”En kreativ och utmanande förskola/skola där barn och elever ges möjlighet att vara entreprenörer i sitt eget liv och därmed välja sin egen framtid.”

Detta nås genom:
• Tydliga mål och prioriteringar
• Effektivt och flexibelt resursutnyttjande
• Kollegialt lärande
• Kommunikativt ledarskap
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med fokus på samverkan och helhetssyn, systematiskt kvalitetsarbete, kollegialt lärande och tidiga insatser. Varje år anordnar vi vårt uppskattade skolforum som i år gästas av James Nottingham. Som rektor hos oss kan du känna dig trygg med att få hjälp från våra interna stödfunktioner, intern service, ekonomi, ledningsstöd, HR m.m.

Din profil
Vi söker dig som är en engagerad och tydlig chef/ledare som har modet att leda, samt har ett etiskt förhållningssätt som är förankrat i läroplanens värdegrund. Du har relevant högskoleutbildning inom området eller annat utbildning arbetsgivaren anser likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt verksamhet. Vi ser gärna att du genomgått rektorsutbildning, och har du inte det så ser vi till att du får en. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet som rektor eller annan chefserfarenhet.

För att trivas i denna roll behöver du vara van och trygg med att arbeta mot uppsatta mål och fokusera på resultat. Du styrs av mål- och resultattänk i både prioriteringar, planering och agerande. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Rollen som rektor kräver att du förblir uthållig och effektiv trots motgångar och utmaningar och du besitter förmågan att enkelt kunna sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation och kan med lätthet anpassa dig till rådande situation. Som rektor behöver du se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, du förstår din roll och ditt uppdrag men ser till hela verksamhetens bästa. Du är van att tänka och arbeta strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Självklart är du en fena på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt!
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Vi ser att du har eftergymnasial utbildning och det ärmeriterande om du tidigare arbetat i en ledarroll.

Du är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vi ser att du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar din inriktning när målen ändrar sig. Du förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Har en förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

I Söderhamn genomsyrar innovation och entreprenörskap alla utbildningsnivåer. Barn och ungdomar är medskapare i sitt lärande, för att utveckla förmågan till initiativ och samarbete. Vi arbetar aktivt med integration och inkludering. I barn- och utbildningsförvaltningen är vi cirka 700 medarbetare som möter barn och ungdomar i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och kulturskola. Vi arbetar också med studie- och yrkesvägledning, it-pedagogik, elevhälsa, skolskjutsar och administration. Vi är Söderhamn!

Dela detta jobb

Rektor

Söderhamns kommun