skoljobb.se

Rektor/enhetschef till Järfälla lärcentrum

Ansök nu

Rektor/enhetschef till Järfälla lärcentrum

Kompetensnämnden i Järfälla kommun ansvarar för områdena gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad. Kompetensförvaltningens egenregiverksamhet består av Järfälla gymnasium, KomTek, Järfälla lärcentrum som är en enhet för vuxenutbildning samt kommunens arbetsmarknadsenhet. Vuxenutbildning, arbetsmarknad och teamet som arbetar med unga 16-20 år som saknar sysselsättning bildar tillsammans Kompetenscentrum. Kompetensförvaltningen leds av en utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör. Kompetensförvaltningen söker nu en ny rektor/enhetschef som vill vara med och utveckla Järfälla lärcentrum.

Vid Järfälla lärcentrum finns grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare (Sfi), särskild utbildning för vuxna samt gymnasial vuxenutbildning. Totalt antal studerande är drygt 1000 med bakgrund från ett hundratal olika länder. Järfälla lärcentrum har ca 80 medarbetare, varav ca 60 är lärare, uppdelade i arbetslag/ämneslag och en biträdande rektor. Målsättningen är att Järfälla lärcentrum ska bli ett attraktivt alternativ för studerande i stockholmsregionen och en vuxenutbildningsenhet som kunskapsmässigt ligger i framkant.


ARBETSUPPGIFTER
Som rektor för Järfälla lärcentrum har du ett helhetsansvar för pedagogisk utveckling, systematiskt kvalitetsarbete, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du ska leda, utveckla och styra verksamheten mot uppsatta mål och ansvara för uppföljning av enhetens resultat. Ditt huvuduppdrag blir att leda det pedagogiska arbetet. Till stöd kommer du att ha kvalificerade administrativa handläggare inom elevregistrering, schemaläggning, ekonomi och löner. Du rapporterar direkt till utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören och ingår i dennes chefsgrupp. Du kommer att samverka både internt, regionalt och nationellt, exempelvis i regionala samverkansområden. Som rektor på Lärcentrum kommer du att ingå i ledningsgruppen för Kompetenscentrum och arbeta nära arbetsmarknadsenheten med fokus på en väg in mot arbete och studier. Du förväntas även ha ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och gymnasiet när det gäller utveckling av utbildningsinsatser.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en tydlig och kommunikativ rektor som i samverkan med medarbetarna kan utveckla vuxenutbildningen inför framtiden med visioner och mål för verksamheten. Som person är du lyhörd, har lätt för att samarbeta både internt och externt, trivs att arbeta i nätverk och vill skapa och underhålla förtroendefulla relationer. Du driver verksamheten utifrån långsiktiga och strategiska perspektiv och har förmågan att entusiasmera, förankra och leda ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarna för att nå gemensamma mål.

Du ska ha rektorsutbildning eller ha påbörjat utbildningen, pedagogisk högskoleexamen eller annan relevant högskolexamen, erfarenhet av vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Du har tidigare haft resultatansvar, gärna inom en politiskt styrd verksamhet. Du har goda kunskaper i administration, ekonomi och IT som administrativt och pedagogiskt verktyg.

Vi vill att du:
- är kreativ och stimuleras av utmaningen att utveckla nya former för vuxenutbildning utefter målgruppernas efterfrågan
- är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter
- har erfarenhet av att arbeta i verksamheter som präglas av mångfald
- har god kunskap om lärande och skolutveckling kopplat till forskning och beprövad erfarenhet
- förblir motiverad och kan slutföra samt följa upp projekt och andra uppdrag
- har erfarenhet av facklig samverkan

Intervjuer sker löpande, välkommen in med din ansökan!


ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Rektor/enhetschef till Järfälla lärcentrum

Järfälla kommun