skoljobb.se

Rektor/förskolechef till Freinetskolan i Lund 

Freinetskolan i Lund är en fristående skola med förskola, grundskola från förskoleklass till åk 9 samt fritidshem. Förskolan består av tre avdelningar och elevantalet i grundskolan uppgår till ca 140 elever. Freinetskolan drivs som en ideell förening med en styrelse som består av personal och vårdnadshavare. Skolan drivs utan vinstintresse och den finansieras helt med kommunal skolpeng.

Det pedagogiska arbetet med barnen/eleverna utgår från de statliga styrdokumenten i form av läroplanerna för förskolan och grundskolan/fritidshemmet. Genom freinetpedagogiken, som bygger på Cèlestin Freinets idéer, lär sig barnen/eleverna att:

ta eget ansvar för sitt lärande

få uttrycka sig fritt i tal och skrift

utveckla sin fantasi och skaparlust

Genom ett undersökande arbetssätt får eleverna egna erfarenheter som är viktiga för lärandet.

Som skolledare på Freinetskolan i Lund leder du det pedagogiska arbetet såväl i förskolan som i grundskolan och på fritidshemmet. Till din hjälp i förskolan finns det en förskollärare med arbetsledaransvar. I verksamheten kommer du att möta en engagerad och kreativ personal att leda och samarbeta med.

Arbetsuppgifter:

Som rektor och förskolechef har du det övergripande ansvaret för:

Organisation av de olika verksamheterna utifrån gällande lagar och förordningar

Det pedagogiska arbetet i förskolan, grundskolan och på fritidshemmet

Arbetsmiljö
Budget/ekonomi
Elevhälsa
Värdegrundsarbete
Personalfrågor – planering/rekrytering/kompetensutveckling
Kommunikation med vårdnadshavare
Kvalitetsarbete
Kontakter med kommuner och andra myndigheter
Marknadsföring

På Freinetskolan i Lund är det viktigt att du som rektor och förskolechef är intresserad av att driva och utveckla den pedagogiska verksamheten i allmänhet och freinetpedagogiken i synnerhet. En viktig del i vår skolas idé är att arbetsklimatet bygger på ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller.

Kvalifikationer:

Som rektor/förskolechef har du pedagogisk högskoleutbildning och gärna tidigare erfarenheter av pedagogiskt ledarskap eller motsvarande.

Det är en fördel om du har genomgått rektorsutbildning innan du tillträder tjänsten.

Anställning:

Tills vidare

Tillträde 2019 08 01. Vi ser gärna att du som får tjänsten kan tillträda på 20%, en dag per vecka, från 2019 04 01.

Detta vill vi göra för att du ska kunna komma in i arbetet genom att arbeta parallellt med nuvarande rektor under ett par månader.

Ansökan:

Skicka din ansökan via mail senast 2019 01 25.

Kontaktuppgifter Freinetskolan:

Eva Jensén
Freinetskolan i Lund
S:t Lars väg 7
22270 Lund

0768  531912
046   137929

Rektor/förskolechef till Freinetskolan i Lund

Ansök nu

Dela detta jobb